Neuromonitoring w czasie rzeczywistym oraz inne innowacje neuromonitoringu śródoperacyjnego podczas operacji na kręgosłupie w Szpitalu

Neuromonitoring śródoperacyjny jest procedurą neurofizjologii klinicznej, mającą na celu weryfikację przewodnictwa impulsów nerwowych w strukturach rdzenia kręgowego. Przeprowadzany jest między innymi podczas wszystkich etapów korekcji chirurgicznej nieprawidłowych krzywizn kręgosłupa u chorych leczonych z powodu skoliozy.

Dzięki aparaturze neuromonitoringu zlokalizowanej w oddaleniu od pola  operacyjnego, jest procedurą nie wpływającą na aseptyczność zabiegu. Po stymulacji przezczaszkowej ośrodków ruchowych kory mózgu za pomocą impulsów o małym natężeniu (rTMS), rejestracje potencjałów wywołanych z mięśni kończyn górnych i dolnych obustronnie (MEP) za pomocą elektrod igłowych, informują o prawidłowości przewodnictwa impulsów w drogach nerwowych.

Innowacja monitorowania w czasie rzeczywistym („real time neuromonitoring” – rejestracja potencjałów dokładnie w momencie wykonywania kolejnych czynności przez chirurga), umożliwia neurofizjologowi  informowanie o każdej zmianie parametrów transmisji impulsów, która może oznaczać  niepożądany kontakt ze strukturami rdzenia kręgowego. Neuromonitoring podnosi  bezpieczeństwo chorego podczas zabiegu oraz jego stanu zdrowia w okresie pooperacyjnym. Podczas neuromonitoringu śródoperacyjnego, natychmiastowa analiza możliwych przyczyn rejestracji nieprawidłowych potencjałów ruchowych, może skutkować modyfikacją operacji, w tym usunięciem implantu korekcyjnego lub  zmniejszeniem korekcji krzywizny kręgosłupa. Bezpieczeństwo pacjenta pozostaje główną zasadą chirurgii skoliozy i zależy w dużej mierze od dobrej współpracy zespołu operacyjnego, anestezjologa i neurofizjologa.

W modyfikacji neuromonitoringu preferowane jest podejście nieinwazyjne. Rejestracje potencjałów elektrodami powierzchniowymi zamiast igłowymi, w tym zarówno z mięśni jak i nerwów, mają głębokie uzasadnienie ze względu na nieunikniony wpływ znieczulenia na ich jakość jak i  całkowitą nieinwazyjność neuromonitoringu pediatrycznego. Zastosowanie takiego podejścia skraca całkowity czas zabiegu chirurgicznego oraz jego koszt.

Na podstawie opracowań autorskich: Comparison of surface vs needle motor evoked potentials recordings in patients with surgical corrections of adolescent idiopathic scoliosis, 7th Congress of the International Society of Intraoperative Neurophysiology and Educational Course – ISIN 2019. Austria, Vienna, October 28-November 2, 2019; Weryfikacja nieinwazyjności i precyzyjności rejestracji powierzchniowych vs. igłowych ruchowych potencjałów wywołanych podczas neuromonitoringu u pacjentek w trakcie chirurgicznej korekcji młodzieńczej skoliozy idiopatycznej. Prakt. Ortop. Traum. 2021, nr 2, s. 26-30; Review on methodology and interpretation of results of motor evoked potentials induced with magnetic field or electrical stimuli recorded preoperatively or intraoperatively. Issue Rehabil. Orthop. Neurophysiol. Sport Promot. 2021, nr 34, s 33-42.

Prof. dr hab. n. med. Juliusz Huber

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki

dr n. med. Przemysław Daroszewski

Neuromonitoring w czasie rzeczywistym oraz inne innowacje neuromonitoringu śródoperacyjnego podczas operacji na kręgosłupie