Otwarcie Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

W dniu 12 maja br. miało miejsce uroczyste otwarcie Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (UCWBK), którego konsorcjantem w zakresie realizacji badań klinicznych reumatologicznych i ortopedycznych z jest nasz Szpital. Nowoczesny Ośrodek, który mieści się przy ulicy Marcelińskiej, nieopodal powstającego Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego, został sfinansowany ze środków Agencji Badań Medycznych i jest trzecim w Polsce Ośrodkiem tego typu. W tworzenie ośrodka zaangażowała się również fundacja Urszuli Jaworskiej, która stworzyła aplikację dla uczestników badań i personelu badawczego, która ma być pomocna w koordynowaniu przebiegu całego procesu badawczego.

Uroczystego przecięcia wstęgo dokonali: Minister Zdrowia – Adam Niedzielski, Prezes Agencji Badań Medycznych – dr hab. med. Radosław Sierpiński oraz JM Rektor UMP – prof. dr hab. Andrzej Tykarski.

Podczas krótkiego przemówienia, Minister Niedzielski zaznaczył rolę, jaką odgrywają badania kliniczne w budżetowaniu szpitali i ochrony zdrowia. Podkreślił również, że powstające w Polsce Centra Wsparcia Badań Klinicznych dają szansę na nowoczesne leczenie pacjentów i kompleksową opiekę medyczną.

W czasie uroczystości głos zabrali również: dr Radosław Sierpiński oraz Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – JM prof. Andrzej Tykarski, będący jednocześnie Dyrektorem UCWBK, który omówił krótko ideę funkcjonowania Centrum oraz nadmienił, że jego najmocniejszą stroną jest personel, zarówno medyczny, jak i administracyjny, który ma wieloletnie doświadczenie w realizacji badań klinicznych.

Szpitale kliniczne w Poznaniu prowadzą obecnie 140 badań klinicznych. Kolejne 24 umowy zostały podpisane przez Centrum, w tym również na badania realizowane w naszym Szpitalu.

Serdecznie gratulujemy Dyrekcji Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych tak wspaniałego sukcesu i liczymy na dalszą owocną współpracę.

Zachęcamy również do śledzenia informacji o realizowanych w Szpitalu badaniach klinicznych: https://orsk.pl/index.php/zakres-swiadczen/bk-aktualnosci/.