Prof. dr hab. Leszek Romanowski odznaczony Medalem Honorowym Ortopedów Wojska Polskiego im. Profesora Donata Tylmana

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że kierownik Kliniki Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki – prof. Leszek Romanowski, został odznaczony Medalem Honorowym Ortopedów Wojska Polskiego im. prof. Donata Tylmana. Jest to najwyższe odznaczenie Ortopedów Wojska Polskiego, związane z nazwiskiem prof. Donata Tylmana, który był twórcą nowych sposobów leczenia ortopedycznego, a także osobą niezwykle honorowaną w środowisku ortopedów.

Laureata, tego prestiżowego odznaczenia, 1 raz w roku, wybiera kapituła, a głosowanie jest tajne.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi i życzymy kolejnych sukcesów.