Zasady prowadzenia odwiedzin w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uprzejmie informujemy, że od dnia 31 maja 2022 r. Zasady prowadzenia odwiedzin w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu są następujące:

  1. Możliwość prowadzenia odwiedzin jest zależna od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
  2. Każdy pacjent może być odwiedzany przez jedną wyznaczoną osobę, a w szczególnych sytuacjach przez 2 osoby.
  3. Odwiedziny na oddziale odbywają się do godz. 20:00.
  4. Prawo do wejścia na oddział mają tylko osoby odwiedzające bez objawów infekcji.
  5. Osoby odwiedzające na terenie szpitala prowadzą dezynfekcję lub myją ręce wodą z mydłem oraz mają założoną czystą maseczkę zasłaniającą usta i nos.
  6. Czas trwania odwiedzin w niezbędnym zakresie, do 2 godziny.
  7. W przypadku pacjentów w stanie terminalnym dopuszcza się bezpośredni kontakt bez ograniczeń zachowania dystansu, dopuszcza się ściągnięcie maski i jej ponowne założenie po odejściu od łóżka, a o liczbie osób żegnających pacjenta decyduje lekarz dyżurny oddziału.