Uroczyste poświęcenie kolumny z figurą Matki Boskiej Niepokalanej

W dniu 15 czerwca br. w przyszpitalnym parku Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu miała miejsce uroczystość poświęcenia odrestaurowanej kolumny z figurą Matki Boskiej Niepokalanej.

W wydarzeniu uczestniczył przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  w Poznaniu – Pan prof. dr n. med. Michał Nowicki Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala, Dyrekcja Szpitala, pracownicy oraz Kapelan Szpitala, ksiądz Marek Strzyżyński.

W pierwszej części uroczystości, Dyrektor Przemysław Daroszewski przedstawił zgromadzonym w Sali Wykładowej im. prof. Franciszka Raszei historię odnalezionej na terenie parku szpitalnego figury oraz nawiązał do tradycji maryjnych w szpitalnictwie poznańskim. Opierając się na materiałach archiwalnych zaprezentował historię szpitalnego parku, z uwzględnieniem zmian wynikających z rozbudowy Szpitala, zainicjowanej przez prof. Wiktora Degę.  Goście w części tej mieli również okazję zobaczyć zachowane zdjęcia zniszczonej kolumny na której usytuowana była figura Matki Boskiej Niepokalanej.

Następnie Dyrektor zaprosił wszystkich do szpitalnego parku, gdzie w otoczeniu zieleni stanęła odnowiona, dzięki prywatnym sponsorom kolumna z figurą Matki Boskiej Niepokalanej. Aktu poświęcenia dokonał Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki. Ksiądz Arcybiskup podziękował Dyrekcji Szpitala za zaopiekowanie historycznej figury i zapewnienie jej godnego miejsca na terenie Szpitala a także pragnącym zachować anonimowość sponsorom za sfinansowanie renowacji.  W dalszej kolejności nawiązując do własnych doświadczeń z przebytego leczenia szpitalnego złożył wyrazy uznania dla całego personelu medycznego, sprawującego opiekę nad pacjentami. Na zakończenie uroczystości zebrani wokół figury odmówili krótką modlitwę.