Wizyta studentów Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile w Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji

W maju i czerwcu br. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu gościł studentów kierunku fizjoterapia Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile. Celem wizyty była prezentacja nowoczesnego modelu rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym, który dzięki wsparciu funduszy europejskich realizowany jest w Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji naszego Szpitala już od 2019 r.

Podzielonych na kilkuosobowe grupy gości w białych jednolitych uniformach swojej macierzystej uczelni oprowadzała po Centrum Pani dr Beata Depczyńska. Ogromne wrażenie na wszystkich zrobiła wyposażona w zrobotyzowane urządzenia sala rehabilitacyjna, na której mali pacjenci wykonywali ćwiczenia, koncentrując swoją uwagę na zdobywaniu punktów w grach wyświetlanych na monitorach poszczególnych urządzeń. Goście zapoznali się z przeznaczeniem poszczególnych sprzętów, w większości wykorzystujących wirtualną rzeczywistość a także poznali algorytm terapeutyczny, zgodnie z którym prowadzone jest usprawnianie pacjentów w trakcie dwutygodniowych turnusów rehabilitacyjnych. Mieli również okazję z bliska obserwować starszych kolegów podczas pracy z dziećmi. Dużą atrakcję stanowiła możliwość sprawdzenia na sobie działania poszczególnych sprzętów.

Wizyty studentów fizjoterapii wpisały się w program działań promujących innowacyjne metody usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym wykorzystywane w Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji naszego Szpitala. Mamy nadzieję, że pobyt w Centrum przyszli fizjoterapeuci będą mile wspominać oraz potraktują jako cenne doświadczenie, które ukierunkuje  ich ścieżkę zawodową, przysparzając nam wykwalifikowanych, pełnych zapału pracowników.