Certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”

12 października 2022 r. podczas VI Kongresu Wizja Zdrowia – Diagnoza i Przyszłość – Foresight Medyczny oraz XVI HOSPITAL & HEALTHCARE MENAGEMENT odbyła się uroczysta gala wręczenia certyfikatów „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital im. W. Degi UM w Poznaniu jest jedną z dwóch wyróżnionych poznańskich placówek.

Program „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” powstał z inicjatywy Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, której działania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia w miejscu pracy, między innymi poprzez edukację personelu medycznego, promowanie szkoleń oraz zachęcanie szpitali do korzystania z bezpiecznego sprzętu. W ramach programu Rada Ekspertów opracowała deklarację „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”. Jej podpisanie – będące warunkiem koniecznym do uzyskania certyfikatu – stanowiło zobowiązanie się do przestrzegania 11 zasad, mających zapewnić bezpieczne środowisko pracy dla personelu medycznego.

Do pierwszego w Polsce programu bezpieczeństwa i jakości zgłosiły się 63 ośrodki medyczne z całej Polski. Wśród laureatów znalazło się 5 placówek z województwa wielkopolskiego, w tym dwie z Poznania.

Certyfikaty są wyrazem uznania oraz docenienia instytucji, które z najwyższą starannością dbają o swoich pracowników, a tym samym także o pacjentów. Otrzymane przez nasz Szpital wyróżnienie potwierdza przestrzeganie najwyższych europejskich standardów w zakresie bezpieczeństwa i jakości oraz zapewnianie pacjentom najbezpieczniejszej opieki. Certyfikat stanowi również docenienie pracy personelu medycznego oraz efektywnego zarządzania, i motywuje do dalszej dbałości o bezpieczeństwo podczas pracy z ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Kolejna edycja programu „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” ruszy w przyszłym roku.