Jubileusz 60 -lecia pracy zawodowej

Dr n. med. Bolesław Karpina w dniu 1 września br. obchodził piękny jubileusz 60 -lecia pracy zawodowej.

Pan doktor, który znany jest dobrze wszystkim pracownikom, rozpoczął pracę w tutejszym Szpitalu w dniu 1 września 1962 roku, jeszcze przed studiami medycznymi na Akademii Medycznej w Poznaniu. Po uzyskaniu dyplomu lekarza odbył staż w szpitalu w Zielonej Górze, a następnie powrócił do Poznania, gdzie nieprzerwanie pracuje w naszym Szpitalu aż do dnia dzisiejszego.

Pan Doktor przeszedł wszystkie szczeble rozwoju zawodowego, uzyskując specjalizację z ortopedii i traumatologii oraz doktorat w naukach medycznych. Od wielu lat służy swą radą i pomocą w poradni, na oddziale i na sali operacyjnej.

Panu Doktorowi życzymy wielu lat zdrowia oraz dalszego zadowolenia z wykonywanej pracy.

Plurimos Annos!