Szpital zwyciężył w kategorii „Łączy nas… społeczna misja” w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE”

Z przyjemnością informujemy, że realizowany w naszym Szpitalu projekt pn. „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim” został doceniony przez czytelników e-magazynu unijnego „Nasz Region” – „Łączy nas WIELkopolskiE” na najlepsze projekty zrealizowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020).

Zgłoszony przez nas w kategorii „Łączy nas… społeczna misja”, projekt zwyciężył, pokonując innych nominowanych.

W dniu 9 listopada 2022r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się Uroczysta Gala, podczas której ogłoszono wyniki oraz wręczono zwycięskie statuetki. W imieniu Szpitala nagrodę za I miejsce w kategorii „Łączy nas… społeczna misja” odebrał prof. dr hab. med. Marek Jóźwiak – Kierownik Kliniki Traumatologiii Ortopedii Dziecięcej, Kierownik Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji.

Podczas uroczystości przedstawiciele wszystkich nominowanych w plebiscycie mieli również okazję wziąć udział w panelach dyskusyjnych, podczas których poruszano tematy bezpośrednio związane z poszczególnymi kategoriami.  W panelu pn. „Jak można pomagać? Siła społecznej misji.” w dyskusji uczestniczyli p. Anna Maria Szymkowiak – prezeska zarządu Fundacji Akceptacja, p. Patrycja Pabich – reprezentująca Urząd Gminy Przemęt oraz przedstawiciel naszego Szpitala – p. prof. Marek Jóźwiak. Dyskusja dotyczyła niesienia pomocy oraz wspierania na różnych płaszczyznach życia społecznego osób znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym. W szczególności zwrócono uwagę na osoby z niepełnosprawnością, znajdujące się w kryzysie bezdomności, seniorów, a także osoby dyskryminowane ze względu na transpłciowość czy pochodzenie etniczne.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy głosowali na nasz projekt. Nominacja oraz wygrana w plebiscycie stanowi dla nas ogromne wyróżnienie, a jednocześnie zachętę do podejmowania kolejnych wyzwań w dążeniu do ciągłego podnoszenia standardów oraz wdrażania najnowocześniejszych metod leczenia oraz rehabilitacji naszych pacjentów.