V Konferencja – Badania Kliniczne

Tradycją naszego Szpitala stało się organizowanie, we współpracy z Fundacją NeurOstArt, konferencji poświęconej tematyce badań klinicznych. Cieszące się ogromnym zainteresowaniem poprzednie konferencje skłoniły nas do organizacji piątej już edycji, która miała miejsce w dniu 16 listopada 2022 roku.

Konferencja została zorganizowana w formie hybrydowej, z transmisją on-line w czasie rzeczywistym. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – Pan prof. Andrzej Tykarski oraz Prezydent Miasta Poznania – Pan Jacek Jaśkowiak.

Konferencję otworzył Dyrektor Szpitala – dr n. med. Przemysław Daroszewski, który po przywitaniu prelegentów i uczestników oddał głos obecnemu on-line Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania – Panu Jędrzejowi Solarskiemu, który zaznaczył, że poświęcona tematyce badań klinicznych konferencja, jest jedynym cyklicznym wydarzeniem organizowanym na terenie miasta Poznania od 2019 roku, za co podziękował władzom Uniwersytetu Medycznego oraz Dyrekcji Szpitala.

Następnie głos został oddany Panu prof. Michałowi Nowickiemu, który jako przedstawiciel władz rektorskich UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zaznaczył, że badania kliniczne to dziedzina, która dotyczy nas wszystkich, gdyż w tak trudnych czasach istotna jest stabilizacja rynku farmaceutycznego.

W dalszej części spotkania Dyrektor pokrótce przedstawił historię naszych konferencji, począwszy od roku 2018, w którym otwarty został Dział Terapii Biologicznej z Ośrodkiem Badań Klinicznych. W kolejnych latach konferencje poświęcone były różnym dziedzinom nauki związanym z badaniami klinicznymi, począwszy od prawa, poprzez ekonomię, medycynę i farmację, a także psychologię i etykę. Dyrektor zaznaczył również, że konferencje co roku poruszały bardzo bliskie obecnym czasom tematy związane z różnego rodzaju uzależnieniami.

V konferencja była również okazją do przybliżenia słuchaczom tematu uzależnień. Część wykładowa została rozpoczęta przez prof. Mariusza Jędrzejko – Kierownika Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Dorosłych z Zaburzeniami i Uzależnieniami w Józefowie, który w bardzo ciekawy i ekspresyjny sposób przybliżył słuchaczom temat cyberuzależnień.

Następnie głos zabrał przedstawiciel Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych – dr Paweł Uruski, który opowiedział o powstałym w Wielkopolsce Ośrodku Wczesnych Faz, otwartym w ramach jednego ze szpitali klinicznych
w Poznaniu, a którego celem jest kompleksowa realizacja i pozyskiwanie badań klinicznych I i II fazy, gwarantując najwyższą jakość świadczonych usług, poprzez posiadanie kompetentnej i doświadczonej kadry i odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego.

Kolejny wykład, autorstwa prof. Mariusza Korkosza z Kliniki Reumatologii i Immunologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, poświęcony był polsko-norweskiemu projektowi NCBiR, który zakłada współpracę w zakresie pierwszego
w Polsce Rejestru Chorób Reumatycznych. Prof. Korkosz zaznaczył, że projekt zakłada również współpracę z naszym Szpitalem i w tym zakresie prowadzone są już zaawansowane działania.

Kolejne wykłady, pod patronatem firmy AbbVie, która od wielu lat współpracuje z naszym Ośrodkiem w temacie badań klinicznych, pt.: „Rola lekarza w Badaniach Klinicznych” oraz „Terapie innowacyjne – warunki, które powinien spełniać pacjent kierowany do badań klinicznych”, zaprezentowały kolejno: dr hab. Dorota Sikorska i lek. Joanna Witoszyńska – Sobkowiak.

Dalsza część spotkania poświęcona została tematyce rzadkich chorób reumatycznych w badaniach klinicznych. Przedstawicielki Katedry i Kliniki Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych w składzie: dr hab. Dorota Sikorska, dr hab. Bogna Grygiel – Górniak, dr n. med. Karolina Niklas, lek. Joanna Witoszyńska – Sobkowiak oraz
dr n. med. Iwona Żychowska w ciekawy sposób omówiły etiologię, przebieg, diagnostykę oraz sposób leczenia chorób takich jak: toczeń rumieniowaty układowy, twardzina układowa, polimialgia reumatyczna, zespół aktywacji makrofagów (MAS) oraz choroba Still’a u dorosłych. Warto zaznaczyć, że w naszym Dziale Terapii Biologicznej z Ośrodkiem Badań Klinicznych realizowane są badania kliniczne obejmujące powyższe choroby, o czym w swoim wykładzie wspomniała dr Magdalena Richter. Dr Richter przybliżyła słuchaczom organizację i zasady funkcjonowania Działu Terapii Biologicznej z Ośrodkiem Badań Klinicznych, przedstawiając informacje nt. infrastruktury Ośrodka oraz ilości prowadzonych badań klinicznych z podziałem na badania aktywne i w fazie aktywacji. Zaznaczyła również, że badania kliniczne realizowane w Ośrodku to badania faz I – IV. Drugą część wykładu poprowadził Pełnomocnik Dyrektora ds. Badań Klinicznych – prof. Włodzimierz Samborski, który zaprezentował realizowane w Ośrodku programy lekowe, finansowane ze środków publicznych. Prof. Samborski zaznaczył, że wielkim sukcesem naszego Szpitala jest zajęcie pierwszego miejsca w Wielkopolsce w rankingu placówek realizujących programy lekowe. Obecnie, w programach lekowych, leczymy ponad 500 pacjentów.

Na zakończenie głos został oddany Pani mgr Ewie Łęckiej, która zgodnie z tradycją naszych konferencji, podzieliła się z uczestnikami tematyką związaną z uzależnieniem od alkoholu – mechanizmem, etapami i profilaktyką. Przedstawiła niepokojące dane dot. śmiertelności w wyniku nadużywania alkoholu, a także somatyczne skutki nadmiernego spożywania.

Temat jest niewątpliwie związany z badaniami klinicznymi, gdyż uzależnienia mają ogromny wpływ na pacjentów, których włączamy do badań.

Konferencja kolejny raz stanowiła okazję do wymiany poglądów i informacji na temat realizowanych badań klinicznych. W tym roku konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony słuchaczy. Wszystkim uczestnikom, prelegentom i organizatorom serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowania  kierujemy w stronę sponsorów: Miasta Poznań, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW oraz firmy AbbVie, dzięki którym możliwe było zorganizowanie naszej konferencji na tak wysokim poziomie.

Już dziś zapraszamy do udziału w konferencji w kolejnych latach.