Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazała Szpitalowi nowoczesny ultrasonograf

W dniu 12 stycznia 2023 roku Klinika Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wzbogaciła się o aparat USG najnowszej generacji, pozwalający na precyzyjną ocenę stanu układu ruchu.

Sprzęt został przekazany Klinice przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w uznaniu zasług i roli placówki leczącej pacjentów ze schorzeniami reumatologicznymi. Poznańska Klinika jest bowiem jednym z najaktywniejszych w Polsce i najefektywniejszym w naszym regionie ośrodkiem wdrażającym innowacyjne leczenie chorób reumatycznych o podłożu zapalnym. Dotyczy to włączania w ramach programów lekowych NFZ leków biologicznych oraz preparatów najnowszej generacji, tzw. inhibitorów kinaz JAK.

Przekazany Szpitalowi aparat jest dedykowany dzieciom. Na choroby reumatyczne chorują bowiem nie tylko osoby w wieku podeszłym, czy osoby dorosłe, ale również dzieci, nie rzadko kilkuletnie. Wykrycie u młodych pacjentów aktywnego zapalenia stawu stwarza możliwość wczesnej terapii i daje szansę dzieciom z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów (MIZS) na normalne dzieciństwo i harmonijny rozwój.

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od wielu lat pomaga w doposażeniu Szpitala w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny, dzięki którym możemy zapewnić naszym Pacjentom najwyższe standardy opieki i bezpieczeństwa podczas prowadzonego leczenia.