Nowoczesny ambulans i specjalistyczny sprzęt medyczny z unijnych pieniędzy

Ortopedyczno – Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W Degi UM w Poznaniu został jednym z beneficjentów programu, z którego  ponad 47 milionów złotych otrzymają poznańskie szpitale na działania naprawcze po COVID-19. Środki pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i zostały przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Dyrektor Szpitala podpisał już umowę z marszałkiem województwa wielkopolskiego.

Szpital otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 008 951,36 PLN z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. W ramach projektu, pn. „Zakup ambulansu i windy oraz doposażenie w sprzęt medyczny” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego całkowita wartość wynosi 1 187 001,60 PLN, Szpital planuje dokonać zakupu windy, karetki transportowej, sprzętu medycznego w postaci między innymi noszy, przenośnych defibrylatorów czy przystawek do stołu operacyjnego oraz wyposażenia laboratoryjnego i chłodniczego. Celem inicjatywy jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych z zakresu ortopedii i rehabilitacji w Wielkopolsce, a także intensyfikacja działań obejmujących diagnostykę i leczenie pacjentów w obszarach najbardziej zaniedbanych podczas pandemii COVID-19. Projekt rozpoczął się w czerwcu 2022 roku i zakończy się w czerwcu 2023 roku.