Ogólne zasady postępowania przy udzielaniu świadczeń w Oddziale Dziennego Pobytu – Rehabilitacyjnym (ODP) Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Uprzejmie informujemy, że od dnia 6.04.2023 r. wprowadzono Ogólne zasady postępowania przy udzielaniu świadczeń w Oddziale Dziennego Pobytu – Rehabilitacyjnym (ODP) Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

1. W celu zmniejszania ryzyka przenoszenia zakażenia rejestracja odbywa się telefonicznie.

2. Skierowanie pacjent dostarcza w dniu badania.

3. W każdym przypadku wystąpienia objawów infekcji w trakcie trwania cyklu leczenia rehabilitacyjnego, pacjent powinien to zgłosić telefonicznie.

4. Przy wejściu do budynku każdy pacjent oraz jego opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce, a następnie w razie potrzeby.

5. Pacjent umawiany jest na konkretną godzinę. Należy zachować dystans społeczny.

6. Podczas zabiegów nie należy samowolnie opuszczać wyznaczonego stanowiska, przemieszczanie po ODP odbywa się wyłącznie na polecenie fizjoterapeuty lub innego personelu medycznego i powinno być ograniczone do minimum.

7. Pacjentowi w poczekalni w uzasadnionych sytuacjach może towarzyszyć jeden opiekun.

8. Pacjent podczas zabiegów ze względu na stan kliniczny (utrudnione oddychanie) może pozostawać bez maski.

9. W przypadku wywiadu epidemiologicznego dodatniego lub objawów infekcji dróg oddechowych (gorączka, kaszel, katar, itp.) odmowa udzielania świadczenia.

10. Należy zabrać strój sportowy i buty na zmianę.

11. Zaleca się nie zakładać biżuterii i posiadać ze sobą wyłącznie rzeczy bezwzględnie niezbędne.

12. Podczas pobytu na rehabilitacji należy wstrzymać się od korzystania z telefonów komórkowych.