Pieniądze na sprzęt medyczny

Pod koniec czerwca Dyrektorzy wielkopolskich szpitali podpisali umowy na dofinansowanie z marszałkiem województwa wielkopolskiego Markiem Woźniakiem. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu – jeden z trzech szpitali uniwersyteckich w Poznaniu, które dostały środki finansowe – otrzymał  1 698 852,5 PLN.

 Pieniądze przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i mają umożliwić zakup najnowocześniejszego sprzętu, między innymi do niezwykle precyzyjnego zakładania implantów przy użyciu technologii wirtualnej rzeczywistości (VR). Szpital planuje zaopatrzyć się także w nowoczesne instrumentarium do usuwania panewek w przypadku zabiegów rewizyjnych. Przy pomocy gogli VR lekarze będą wykonywali skomplikowane operacje wszczepiania endoprotez. Jak podkreśla Dyrektor Szpitala – dr Przemysław Daroszewski – wirtualna rzeczywistość wpłynie na spadek liczby powikłań, co z kolei wpłynie na zmniejszenie ilości endoprotez rewizyjnych, a w konsekwencji przełoży się na możliwość wykonywania większej ilości endoprotez pierwotnych.

Ponadto Szpital pieniądze chce przeznaczyć na:

  • Sprzęt laboratoryjny, taki jak mikroskop polaryzacyjny, szafy chłodnicze, czy wirówka laboratoryjna z chłodzeniem,
  • Nowoczesny sprzęt do rehabilitacji, między innymi wirówkę do kończyn dolnych
    i górnych, zestawy do stymulacji indukcyjnej, laseroterapii punktowej, laseroterapii ze skanerem,
  • Sprzęt do drenażu limfatycznego i krioterapii,
  • Aparat do elektroterapii z tonolizą oraz do ultradźwięków,
  • Monitory głębokości uśpienia,
  • Innowacyjny system wspomagania obrazowania i planowania 3D,
  • Nowoczesne instrumentarium do usuwania panewki.

Dofinansowanie prawie w całości pokryje projekt zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala.