Projekt badawczy „SMArt”

W Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu rozpoczyna się program badawczy mający na celu określenie optymalnej metody rehabilitacyjnej adresowanej dla dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA). Realizacja tego wysokobudżetowego projektu rozpoczyna się w trzecim kwartale 2023r. Informację o rozpoczęciu programu, wraz z czekiem o wartości ponad 22 mln złotych przekazał podczas  wizyty w naszym Szpitalu Minister Zdrowia Adam Niedzielski. Środki te pozwolą na przeprowadzenie badań porównujących robotycznie wspomaganą rehabilitację pacjentów z SMA. W wydarzeniu wzięli udział również: zastępca Prezydenta Miasta Poznania – Jędrzej Solarski, Zastępca Prezesa ds. finansowania badań w Agencji Badań Medycznych – dr n. med. Rafał Staszewski, Prorektor ds. Klinicznych i Współpracy z Regionem UMP – prof. dr hab. Zbigniew Krasiński  oraz licznie zebrani przedstawiciele Szpitala.

Pacjenci z SMA, dzięki wczesnej, powszechnej diagnostyce i wczesnemu leczeniu farmakologicznemu oraz genetycznemu mają szansę na regres choroby. Poprawa funkcjonalna wymaga jednak intensywnej rehabilitacji przy użyciu wirtualnej rzeczywistości i  najnowocześniejszych urządzeń wspomaganych robotycznie. Resort zdrowia planuje wprowadzenie specjalnego modelu rehabilitacji w ramach opieki nad pacjentami z SMA. Podczas wizyty w Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu minister zdrowia poinformował, że placówka będzie realizowała pierwszy w Polsce program robotycznie wspomaganej rehabilitacji dla pacjentów z SMA. Minister docenił infrastrukturę i specjalistów Szpitala, mającego odpowiednie warunki dla zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z SMA.

W 2022 roku wprowadzono badanie przesiewowe dla noworodków w kierunku SMA, co ma duże znaczenie dla wczesnego wykrywania choroby. Obecnie w Polsce dostępnych jest kilka opcji leczenia: terapia lekowa – wprowadzona w 2019 roku, a od roku 2022 refundowana jest terapia genetyczna . Leczenie to jest niezwykle drogie, lecz warunkuje życie i poprawę jakości życia pacjentów. Minister Niedzielski podkreślił, że dzięki tym terapiom każdy noworodek, u którego zostanie wykryta choroba SMA w badaniu przesiewowym, otrzyma propozycję leczenia i będzie miał szansę na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

W ramach projektu badawczego „SMArt” (Robotycznie Wspomaganej Rehabilitacji Pacjentów z SMA), zespół badawczy pod kierunkiem prof. Marka Jóźwiaka opracowuje nowatorski model celowo-ukierunkowanej rehabilitacji, opartej na procesie wspomaganym robotami i automatycznie sterowanymi urządzeniami odtwarzającymi ruch i lokomocję. Wsparcie gier i wirtualnej rzeczywistości jest dodatkowym czynnikiem motywacyjnym. Szpital im W. Degi, kierowany przez dr. n. med. Przemysława Daroszewskiego, spełnił warunki i wygrał konkurs Agencji Badań Medycznych  otrzymując dofinansowanie w ramach konkursu Head-To-Head. Ponad  200 dzieci z SMA w wieku od urodzenia do 21. roku życia ma zostać objętych programem i mieć możliwość skorzystania nowoczesnych metod rehabilitacji – obecnie realizowanych w ramach programu badawczego. Celem projektu jest opracowanie przyszłego standardu rehabilitacji dla pacjentów z SMA.

Szpital otrzymał 22 mln zł na sfinansowanie projektu badawczego, w tym zakup nowoczesnego sprzętu, opłacenie specjalistów i turnusów rehabilitacyjnych dla pacjentów. Uczestnicy badania będą korzystać z różnych urządzeń, takich jak platformy balansometryczne, wirtualne urządzenia do terapii ręki, systemy do terapii polisensorycznej, bieżnie sensoryczne do rehabilitacji motorycznej i urządzenia do terapii poznawczej, platformy wibracyjne, chodziki, egzoszkielety bioniczne oraz urządzenia do edukacji i reedukacji chodu. Realizacja tego przedsięwzięcia jest możliwa dzięki gwarancji finansowania ze strony Agencji Badań Medycznych

Kwalifikacja pacjentów do programu rozpocznie się na przełomie września i października br.