Pierwsza w Polsce operacja korygującą deformację kończyny dolnej u dziecka z wrodzoną łamliwością kości z wykorzystaniem gwoździa teleskopowego JTIN ORTHOFIX

W dniu 24 lipca 2023r. w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego przeprowadzono nowatorską, mini-inwazyjną operację korygującą deformację kończyny dolnej u dziecka z wrodzoną łamliwością kości.

Podczas operacji użyto po raz pierwszy w Polsce gwoździa teleskopowego JTIN ORTHOFIX. Zabieg operacyjny przeprowadził prof. Marek Jóźwiak, kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w asyście lek. Maksymiliana Papsdorfa.

Powszechnie wykorzystywane techniki leczenia złamań kości udowej i piszczelowej,  nieprawidłowych zrostów lub braku zrostów u pacjentów pediatrycznych pozwalające na  zastosowanie teleskopowych implantów rosnących,  wraz z jednoczesną korekcją osi kończyn i wewnątrzszpikową ich stabilizacją wymagają rozległego dojścia operacyjnego. Przeprowadzenie takiej operacji u bardzo małego dziecka oznacza długotrwałą, bolesną rekonwalescencję zagrożoną znacznym ryzykiem powikłań pooperacyjnych.

Zastosowanie podczas operacji śródszpikowego gwoździa teleskopowego JTIN ORTHOFIX pozwala na przeprowadzenie operacji o tej samej skuteczności lecz wielokrotnie mniejszej inwazyjności. Ma to bezpośredni wpływ na nieporównanie mniejsze ryzyko wystąpienia powikłań pooperacyjnych, eliminuje konieczność przetoczenia krwi i daje gwarancję krótszego, bezbolesnego przebiegu pooperacyjnego. W konsekwencji pozwala na znaczące skrócenie okresu hospitalizacji dziecka w oddziale szpitalnym i szybszy powrót do domu.

Działania takie są zgodne z misją Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu i koncepcją leczenia bez bólu.