EACD Summer School 2023 Poznań

W dniach 17-21 lipca w Poznaniu odbyło się międzynarodowe wydarzenie szkoleniowo-naukowe – European Academy of Childhood Disability (EACD) Summer School 2023, którego organizatorami pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Prezydenta Miasta Poznania byli: Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UMP oraz Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu. Treści szkolenia były adresowane  do młodych naukowców z Europy. EACD Summer School 2023 jest jednym  z priorytetowych projektów Europejskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej (EACD).

Szkoła była miejscem wymiany doświadczeń w zakresie budowania struktury badań naukowych w zakresie medycyny funkcjonalnej, ortopedii dziecięcej i rozwoju funkcjonalnego między europejskimi mentorami a młodzieżą pragnącą budować swoją karierę naukową.

Coroczne szkolenie, które dzięki staraniom prof. dr hab. med. Marka Jóźwiaka oraz Dyrektora naszego Szpitala  – dr n. med. Przemysława Daroszewskiego stanie się corocznym poznańskim wydarzeniem naukowo – szkoleniowym. Wcześniej odbywało się na Wydziale Medycznym jednego z najstarszych uniwersytetów włoskich w Pizie.

EACD jest europejską organizacją naukową z ponad 40-letnią historią, skupiającą kilka tysięcy członków zainteresowanych tematyką niepełnosprawności dziecięcej oraz medycyny rozwojowej. Projekt EACD Summer School skierowany jest do młodych naukowców i ma na celu wymianę doświadczeń w zakresie metodologii badań naukowych między znamienitymi naukowcami europejskimi a uczestnikami warsztatów. W trakcie 5-dniowego  kursu uczestnicy zdobywali umiejętności prowadzenia i publikowania badań naukowych z zakresu rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami.

W zajęciach, które odbywały się w Centrum Biologii Medycznej UMP, wzięło udział 24 uczestników z 13 krajów Europy i Azji oraz 10 wykładowców, w tym dwóch krajowych. W ramach intensywnego kursu naukowego słuchacze mieli okazję zapoznać się z ofertą międzynarodowego programu szkoły doktorskiej, jak również odwiedzić Centrum Symulacji Medycznej UMP. Ponadto podczas zorganizowanej wycieczki do Instytutu Genetyki Człowieka PAN młodzi naukowcy mieli okazję posłuchać wykładu dr hab. n. med. Natalii Rozwadowskiej o komórkach macierzystych. Następnie prof. dr hab. med. Marek Jóźwiak zaprosił wszystkich uczestników do Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji, które znajduje się w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu, gdzie przedstawił efekty prowadzonych turnusów dla dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym, realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014-2020, pn. „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”.

Oprócz części naukowej był również czas na wydarzenia towarzyskie. Władze miasta Poznania zorganizowały wycieczkę do interaktywnego muzeum Bramy Poznania, gdzie młodzi naukowcy mogli poznać początki państwa polskiego oraz zwiedzić Ostrów Tumski. Wieczór zwieńczono integracyjną kolacją na tarasie przy Placu Kolegiackim. Wydarzenie EACD Summer School spotkało się z pozytywnym odzewem ze strony uczestników oraz zaowocowało nawiązaniem nowych znajomości między młodymi naukowcami z Europy i Azji.