W Klinice Ortopedii Kręgosłupa Dorosłych przeprowadzono pierwsze w Polsce zabiegi sferoplastyki – przezskórnej stabilizacji złamania kręgosłupa z użyciem kulistych implantów tytanowych

W dniu 7 lipca 2023 r. w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wykonano pierwsze w Polsce zabiegi stabilizacji złamania kręgosłupa przy pomocy przezskórnej plastyki kręgów z użyciem sferycznych implantów produkcji włoskiej nazywane sferoplastyką.
Zabieg operacyjny u dorosłego pacjenta, ze złamaniem urazowym kręgosłupa oraz u kobiety ze złamaniem osteoporotycznym. przeprowadził dr hab. med. Łukasz Kubaszewski prof. UMP, kierownik Kliniki Ortopedii Kręgosłupa Dorosłych. Obie operacje przeprowadzono w obecności prof. Natale Francaviglia z Sycylii – autora nowej techniki operacyjnej.

Złamanie kręgosłupa bez względu na jego przyczynę oraz wiek pacjenta dotyka samego chorego, jego najbliższą rodzinę, rzutując bezpośrednio na funkcjonowanie w społeczeństwie. Najczęstsze złamania kręgosłupa w przebiegu urazu wymagające leczenia operacyjnego, występują u osób dorosłych, najczęściej mężczyzn, aktywnych zawodowo, w wieku do 60 roku życia. Dużą grupę stanowią również chorzy, głównie kobiety, ze złamaniami osteoporotycznymi, w której obserwuje się zauważalną tendencję wzrostową złamań w coraz młodszej grupie wiekowej, przy jednoczesnym wzroście liczby zanotowanych przypadków.

Aktualnie powszechnie stosowaną w Polsce metodą leczenia złamań kręgosłupa, w przypadku młodszych pacjentów jest zastosowanie stabilizacji przeznasadowej, która wiąże się z zabiegiem operacyjnym wykonanym w znieczuleniu ogólnym. U chorych ze złamaniami w przebiegu osteoporozy stosowana jest  wewnętrzna stabilizacja trzonu kręgu przy pomocy cementu kostnego, tak zwana wertebroplastyka lub kifoplastyka.
Nowa technika operacyjna autorstwa prof. Natale Francaviglia z Katanii na Sycylii daje nowe możliwości w leczeniu operacyjnym w tej grupie chorych. Innowacja polega na wprowadzeniu przezskórnym do trzonu kręgu miniaturowych sferycznych implantów tytanowych, które w miejscu złamania tworzą przestrzenną strukturę stabilizującą złamanie. Pozwala to, w wielu przypadkach złamań urazowych, uniknąć stabilizacji przy pomocy śrub, jednocześnie, porowata struktura implantów stwarza szansę by tkanka kostna w sposób naturalny wypełniła przestrzeń pomiędzy fragmentami kostnymi odłamów. Ma to zasadniczy wpływ na bardziej naturalny proces odtworzenia zarówno kształtu kręgosłupa jak i jego właściwości biomechanicznych.
Istotną zaletą nowej metody jest to, iż zabiegi operacyjne mogą być przeprowadzane w znieczuleniu miejscowym, co jest mniej obciążające dla organizmu niż operacje w znieczuleniu ogólnym. W rezultacie zastosowania nowej metody operacyjnej znacznemu skróceniu ulega czas rekonwalescencji, zmniejsza się ryzyko wystąpienia powikłań  pooperacyjnych, a pacjent może wrócić do domu już następnego dnia po operacji.

W mojej opinii koncepcja leczenia oraz technika zabiegu rzeczywiście stwarza nowe możliwości dla znacznej grupy chorych. Oprócz wspomnianych wcześniej możliwości ograniczania konieczności stosowania rozległych stabilizacji z użyciem śrub u pacjentów pourazowych, u osób ze złamaniami osteoporotycznymi możemy liczyć na zbliżone do fizjologicznego odtworzenie kości w obrębie trzonu kręgu w porównaniu do dostępnego i powszechnie stosowanego cementu kostnego, który jednak nie ulega przebudowie w tkance kostnej – wyjaśnia dr hab. med. Łukasz Kubaszewski.
Dyrektor Szpitala Przemysław Daroszewski, gratulując zespołowi, wyjaśnił, że ortopedia to jedna z wielu dziedzin, gdzie współpraca pomiędzy medycyną oraz przestrzenią nowoczesnych technologii jest konieczna i istotna. Zauważalne jest to szczególnie w liczbie i różnorodności nowoczesnych implantów związanych z leczeniem schorzeń narządu ruchu. Nowoczesne techniki operacyjne pozwalają uzyskać te same efekty z minimalną ingerencją w tkanki, w porównaniu do klasycznych technik operacyjnych. Nie są to oczywiście technologie tanie, ale w globalnej analizie skuteczności leczenia trzeba zwrócić uwagę na potrzeby chorego, czyli minimalizację zakresu zabiegu co ma też wpływ na długość pobytu w szpitalu.
Tym samym realizujemy misję Szpitala, „Leczymy i uczymy według najwyższych standardów”.