Szpital w gronie finalistów Konkursu „Zdrowa Przyszłość-Inspiracje” 2023

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu po raz kolejny znalazł się w ścisłym gronie finalistów prestiżowego konkursu ”Zdrowa Przyszłość-Inspiracje” 2023.

Zgłoszony w kategorii: Innowacje w szpitalu – medycyna – nowatorskie metody leczenia, projekt pn. „Małoinwazyjne operacje skolioz u dzieci bez usztywnienia kręgów – wdrożenie nowatorskiej metody VBT” zyskał uznanie Kapituły Konkursu zdobywając wysokie VI miejsce. Autorem projektu jestprof. dr hab. med. Tomasz Kotwicki – Kierownik Kliniki Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej.

Wyróżnienie odebrał podczas finałowej gali w dniu 5 października Dyrektor Szpitala Przemysław Daroszewski.

Vertebral Body Tethering (VBT) to krok milowy w leczeniu skolioz u dzieci. Jest to technika polegającą na założeniu na kręgosłup implantów w postaci śrub, które połączone są ruchomą linką kompresującą. Kompresja pozwala na korekcję zdeformowanego kręgosłupa. Ponadto dzięki zachowaniu dalszego wzrastania kręgów korygujące działanie metody VBT nie ogranicza się wyłącznie do samej operacji, ale utrzymuje się nawet do dwóch lat od zabiegu. Metoda umożliwia w mało inwazyjny sposób korekcję skrzywienia przy zachowaniu ruchomości kręgosłupa. Czynności operacyjne wykonywane są całkowicie endoskopowo lub przez mini-torakotomię.
Technika VBT pozwala na oszczędzenie mięśni grzbietu, które w metodzie tradycyjnej, w dostępie tylnym, zostają odsunięte w trakcie wykonywania dojścia do kręgosłupa, a w konsekwencji osłabione i odnerwione, przez co częściowo zanikają. Te mięśnie są w życiu dorosłym człowiekowi potrzebne do normalnego funkcjonowania, zabezpieczają przed bólami kręgosłupa. Nowa technika operacyjna eliminuje również ryzyko rozwoju zmian zwyrodnieniowych na granicy strefy usztywnionej i ruchomej, które obserwuje się przy zastosowaniu tradycyjnych metod  korekcji skoliozy.

Szpital zamierza rozwijać metodę VBT, która ma szansę stać się przełomem w operacjach skolioz u dzieci w naszym kraju.