Podpisanie umowy na realizację projektu pn. „Rozszerzenie dostępności robotycznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zespołami porażennymi na terenie województwa wielkopolskiego”

W dniu 27 października br. na terenie budowy nowej siedziby Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu  miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu pn. „Rozszerzenie dostępności robotycznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zespołami porażennymi na terenie województwa wielkopolskiego”.

Sygnatariuszami umowy byli: Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz dr n. med. Przemysław Daroszewski – Dyrektor Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu. Swoją obecnością zaszczycił nas również prof. dr hab. Michał Nowicki – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UMP i Przewodniczący Rady Społecznej naszego Szpitala, który w krótkiej wypowiedzi zaznaczył jak ważne jest łączenie nauki z nowoczesną technologią, co przyczynia się w dużej mierze do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, którego Instytucją Zarządzającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Nowy projekt stanowi kontynuację realizowanego w Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji, od marca 2019r. do września 2023r., projektu dedykowanego dzieciom i młodym dorosłym z mózgowym porażeniem. Zgodnie z założeniami wyróżniać go będzie jednak dużo szersza grupa pacjentów, którzy skorzystają ze wsparcia. Projekt zakłada bowiem nowoczesną, kompleksową rehabilitację dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz z innymi schorzeniami o podłożu neurologicznym, tj. wrodzonymi i nabytymi neurogennymi zaburzeniami lokomocji takimi jak: przepuklina oponowo-rdzeniowa, artrogrypoza, zespoły porażeń wiotkich (dystrofie mięśniowe, miopatie, zespoły wiotkości), Zespół Downa, dystrofia Duchana, stany po urazach rdzenia kręgowego i centralnego układu nerwowego oraz inne schorzenia nerwowo-mięśniowe, które zaliczane są do tzw. chorób rzadkich.

Realizacja projektu rozpocznie się w listopadzie br., a od lipca 2024 roku jego uczestnicy będą rehabilitowani w nowej lokalizacji, w oparciu o roboty rehabilitacyjne, wykorzystujące wirtualną rzeczywistość. Podobnie jak w poprzedniej edycji projektu pacjenci będą poddawani robotycznie wspomaganej rehabilitacji chodu podczas dwutygodniowych turnusów rehabilitacyjnych. Terapeuci będą też rehabilitować dzieci w miejscu ich zamieszkania. Wsparcie otrzymają także rodzice i opiekunowie uczestników projektu. Projekt będzie trwał 3 lata. Wsparciem objętych zostanie około 1100 chorych oraz podobna liczba ich rodziców i opiekunów.

Nowa siedziba Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji dla Dzieci, której otwarcie planowane jest w lipcu 2024 roku, pozwoli na objęcie leczeniem większej liczby pacjentów. Dzięki bezpośredniemu sąsiedztwu Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, inwestycja zapewni dzieciom kompleksowość i ciągłość leczenia ortopedyczno-rehabilitacyjnego, które są fundamentem misji Szpitala i kontynuacją koncepcji leczenia rehabilitacyjnego profesora Wiktora Degi.

Całość Centrum Rehabilitacji dla Dzieci powstaje dzięki zaangażowaniu funduszy unijnych realizowanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz fundacyjnych: Fundacji Pho3nix w osobie Pana Sebastiana Kulczyka, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,  Lions Club  International, a także środków własnych Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im W. Degi w Poznaniu.

Wartość projektu: to ok. 51 mln zł, z czego kwota dofinansowania to prawie 49 mln zł (środki z UE: 36 mln zł, środki z Budżetu Państwa: 12,8 mln zł), a wkład własny Szpitala –  ponad 2,5 mln. zł.