Okresowe szkolenie przeciwpożarowe pracowników Szpitala

W dniach 30 października oraz 17 listopada br. w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu przeprowadzono okresowe szkolenia przeciwpożarowe dla pracowników Szpitala.
Część teoretyczną poprowadził inż. pożarnictwa Henryk Miller, część praktyczną inż. pożarnictwa Dominik Wels z firmy GASKOM.  W szkoleniu wzięło udział łącznie 228 pracowników Szpitala.

Podczas części teoretycznej,  uczestnicy mieli okazję odświeżyć wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa pożarowego,  w szczególności z zakresu:

– zagrożeń pożarowych występujących w szpitalach oraz przyczyn powstania i rozprzestrzeniania się pożarów
w tego typu obiektach,

–  zadań i obowiązków pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,

–  zadań i obowiązków pracowników w wypadku powstania pożaru,

–  podręcznego sprzętu gaśniczego, urządzeń przeciwpożarowych i środków gaśniczych – rodzajów, sposobów rozmieszczenia oraz ich użycia.

W trakcie części praktycznej, która odbywała się w parku przyszpitalnym, każdy z uczestników szkolenia miał możliwość użycia gaśnicy w celu stłumienia ognia na symulatorze pożarów.

Celem przeprowadzonego szkolenia było nabycie wiedzy i  umiejętności praktycznej obsługi oraz  właściwego doboru podręcznego sprzętu gaśniczego w  zależności od rodzaju palącego się materiału oraz  skutecznego gaszenia gaśnicami przenośnymi. Warto dodać, że prawidłowe zachowanie podczas zagrożenia pożarem, może do  minimum ograniczyć straty materialne, a  przede wszystkim uratować zdrowie i życie.