VI konferencja naukowa pn. „Jakość w Badaniach Klinicznych w świetle nowych regulacji prawnych”

W dniu 22 listopada 2023r. odbyła się już VI konferencja naukowa pn. „Jakość w Badaniach Klinicznych w świetle nowych regulacji prawnych”, zorganizowana przez nasz Szpital oraz Fundację NeurOstArt.

Konferencja została zorganizowana w formie hybrydowej, z transmisją on-line w czasie rzeczywistym. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu –  prof. Andrzej Tykarski oraz Prezydent Miasta Poznania –  Jacek Jaśkowiak.

Konferencję otworzył Dyrektor Szpitala – dr n. med. Przemysław Daroszewski, który po przywitaniu prelegentów i uczestników oddał głos obecnej on-line, Pani Joannie Olenderek – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, która przywitała gości w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, a następnie prof. Michałowi Nowickiemu, który w imieniu JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego zaznaczył jak ogromną rolę odgrywają badania kliniczne w dzisiejszym świecie.

Następnie Dyrektor przedstawił harmonogram konferencji i zaprosił do wygłoszenia wykładu mec. Jakuba Wieczerzaka – przedstawiciela Kancelarii Adwokatów i Radców Pranych Sowisło&Topolewski, który omówił prawne aspekty realizacji badań klinicznych, na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o badaniach klinicznych. W swojej prelekcji mec. Wieczerzak skupił się na aspektach związanych z funduszem kompensacyjnym dla Uczestników Badań Klinicznych oraz na ochronie danych osobowych. Zaznaczył także, że wprowadzenie ustawy o badaniach klinicznych było potrzebne, ale ustawa nie jest niestety aktem bezbłędnym.

Następnie głos został oddany dr. Rafałowi Staszewskiemu – Zastępcy Prezesa ds. Finansowania Badań w Agencji Badań Medycznych, który opowiedział słuchaczom o szansach i wyzwaniach związanych z realizacją badań klinicznych w Polsce w kontekście działalności Agencji Badań Medycznych.

Kolejny wykład, autorstwa prof. Ewy Mojs, poświęcony był etyce w badaniach klinicznych. W swojej wypowiedzi prof. Ewa Mojs przytoczyła kilka historycznych przykładów nieetycznego prowadzenia eksperymentów medycznych na ludziach, ale zaznaczyła także, że prowadzenie takich eksperymentów jest konieczne, w celu ciągłego udoskonalania procesu leczenia. Muszą one jednak być prowadzone z poszanowaniem godności i praw pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji, które muszą być przekazywane pacjentom w sposób dla nich zrozumiały.

Tematyka kolejnych wykładów obejmowała role koordynatora i monitora w badaniach klinicznych. O pracy na powyższych stanowiskach opowiedziały – dr Magdalena Richter – koordynator badań klinicznych w naszym Szpitalu oraz Pani Weronika Jędraszkiewicz – przedstawiciel firmy Scientia CRO Sp z o.o., która pełni funkcję monitora badań. Obie prelegentki, w swoich wypowiedziach skupiły się na praktycznych aspektach powyższych zawodów, w których pracy szczególne ważna jest komunikacja z Badaczami, Uczestnikami Badania, a także ze Sponsorem. Konieczne jest również prawidłowe wypełnianie i weryfikacja dokumentacji badania.

W dalszej części spotkania, doc. Dorota Sikorska, w wykładzie pt. „Jakość w Badaniach Klinicznych”, sponsorowanym przez firmę AbbVie Sp. z o.o., zwróciła uwagę na fakt, że istnieją zarówno ogólnoświatowe, jak i krajowe uregulowania dot. zasad prowadzenia badań klinicznych. Głównym wyznacznikiem wysokiej jakości ich realizacji jest natomiast prowadzenie badania zgodnie z Protokołem, odpowiednie dokumentowanie i bieżące zgłaszanie nieprawidłowości.

Na zakończenie głos został oddany prof. Mariuszowi Korkoszowi ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, który podzielił się z uczestnikami spotkania postępami w pracach związanych z pierwszą w Polsce ustrukturyzowaną bazą danych zapalnych chorób reumatycznych. Projekt mający na celu prowadzenie rejestru umożliwiającego zbieranie danych niezbędnych do rutynowej opieki reumatologicznej zakłada współpracę z pięcioma ośrodkami reumatologicznymi w Polsce, w tym z naszym Szpitalem. Prof. Korkosz zaznaczył, że projekt realizowany jest od dwóch lat, a oczekiwane długofalowe efekty współpracy to przede wszystkim analiza farmakoekonomiczna reumatologii w Polsce, a co za tym idzie – dialog z płatnikiem w temacie finansowania świadczeń z zakresu reumatologii.

Konferencja kolejny raz stanowiła okazję do wymiany poglądów i informacji na temat realizowanych badań klinicznych. Tegoroczne wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony słuchaczy. Wszystkim uczestnikom, prelegentom i organizatorom serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowania  kierujemy w stronę sponsorów: Miasta Poznań oraz firmy AbbVie Sp. z o.o., dzięki którym możliwe było zorganizowanie naszej konferencji na tak wysokim poziomie.

Już dziś zapraszamy do udziału w konferencji w przyszłym roku.