XIII edycja Konferencji POSTEULAR&ACR

W dniach 7 – 9.12.2023 r. w Poznaniu w „Andersia Hotel&SPA” odbyła się XIII edycja Konferencji POSTEULAR&ACR, stanowiąca podsumowanie dwóch najważniejszych światowych konferencji reumatologicznych, które w tym roku miały miejsce w Mediolanie i San Diego.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 500 uczestników z całego kraju, a wykłady na temat nowości przedstawianych podczas konferencji europejskiej (EULAR) i amerykańskiej (ACR) prezentowali liderzy polskiej reumatologii. Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Poznania, JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Wielkopolska Izba Lekarska.

Obrady poprzedził jubileusz 70-lecia akademickiej reumatologii w Poznaniu, zgodnie ze źródłami historycznymi, pierwszej w Polsce. Podczas konferencji wystąpił prof. dr hab. Eugeniusz Kucharz, były Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, przewodniczący sekcji historycznej PTR przypominając uczestnikom blisko 100-letnią historię polskiej reumatologii. Obecny Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im, Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Włodzimierz Samborski, przedstawił meandry poznańskiej, akademickiej reumatologii rozpoczynając od ukazania sylwetki jej inicjatora prof. dr Stefana Kwaśniewskiego. Po zakończeniu części merytorycznej wręczono wyróżnienia dla lekarzy reumatologów zasłużonych dla wielkopolskiej reumatologii. Na wniosek Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa wielopolskiego” wyróżniono prof. Irenę Zimmermann – Górską,  dr Bożenę Konieczną, dr. Wojciecha Romanowskiego, prof. Włodzimierza Samborskiego oraz Nestora poznańskich reumatologów dr. Sławomira Witoszyńskiego byłego asystenta prof. Stefana Kwaśniewskiego.

W dalszej kolejności Listy gratulacyjne Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka oraz Prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej dr. med. Krzysztofa Kordela otrzymali zasłużeni lekarze, pielęgniarki oraz salowe. Następnie Honorowe Medale Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego odebrali Poseł Piotr Głowski, JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. Andrzej Tykarski oraz Dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu dr med. Przemysław Daroszewski.

Po zakończeniu części oficjalnej reprezentanci ośrodków reumatologicznych z całej Polski złożyli życzenia i gratulacje prof. dr. hab. Włodzimierzowi Samborskiemu, organizatorowi konferencji.

Wydarzenie prowadziła aktorka Pani Magdalena Smalara, która wraz z towarzyszącymi artystami: Panią prof. Katarzyną Stroińską – Sierant oraz Panem Janem Adamczewskim uświetnili konferencję występem artystycznym.