Pierwszy eksperyment badawczy w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu

W dniu 7 grudnia 2023r. w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu miało miejsce otwarcie Ośrodka, które pozwala na rozpoczęcie części klinicznej eksperymentu badawczego pn.: „Badanie head to head porównujące wartość funkcjonalną dwóch modeli robotycznie wspomaganej rehabilitacji u pacjentów z SMA. Jednoośrodkowe, randomizowane, pojedynczo zaślepione badanie porównawcze modelu robotycznie aktywnej pionizacji versus robotycznie wspomaganej lokomocji”.

Eksperyment badawczy o akronimie SMArt jest dofinansowany przez Agencję Badań Medycznych w kwocie 22 369 599,61 PLN. Jego celem jest określenie optymalnej metody rehabilitacyjnej adresowanej dla dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA).

Inicjacja ośrodka przeprowadzona przez firmę CRO (Contact Research Organization) rozpoczyna pierwszy etap części klinicznej eksperymentu, jakim są kwalifikacje pacjentów do prowadzonego programu. Kwalifikacje przeprowadzi zespół specjalistów: lekarz ortopeda, lekarz pediatra-neurolog, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy oraz  we wskazanych przypadkach także lekarz pulmonolog.

Po włączeniu uczestnika do eksperymentu rozpocznie on cykl turnusów badawczych (nie więcej niż 6), w których będzie uczestniczył co 6 miesięcy. Każdy z cykli badawczych będzie trwał 10 dni.

Projekt zakłada włączenie 200 pacjentów, którzy w sposób losowy zostaną przydzieleni do jednego z dwóch model rehabilitacji: Robotycznie Wspomaganej Pionizacji (RWP) lub Robotycznie Wspomaganej Lokomocji (RWL).

Grupy poddane zobiektywizowanej ocenie, staną się podstawą stworzenia algorytmów diagnostycznych i standardów postępowania. Pozwoli to na implementację praktyczną w zakresie rekomendacji procesu diagnostyczno-terapeutycznego realizowanego u osób z SMA.