Spotkanie Świąteczno-Noworoczne w Szpitalu

W dniu 11 stycznia w sali wykładowej im. prof. Franciszka Raszei  Naszego Szpitala odbyło się Świąteczno-Noworoczne spotkanie Dyrekcji Szpitala z Pracownikami, na które zaproszeni zostali członkowie Rady Społecznej oraz Jego Ekscelencja ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański.

Zaproszonych Gości powitał Dyrektor Szpitala Przemysław Daroszewski, który złożył wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne. Przywołując tradycję Świąt Bożego Narodzenia jako czasu radości i pojednania, zwrócił uwagę na aktualną sytuację na świecie, w której w wyniku prowadzonych wojen ludzie pozbawieni są domów oraz cierpią rozłąkę z najbliższymi.

Następnie głos zabrał Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. Tomasz Kotwicki, który wręczył Pani Irenie Wegner – Pielęgniarce Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Dziecięcego I Odznakę honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Gratulując wyróżnionej, złożył również wyrazy uznania Dyrektorowi Szpitala za podejmowanie działań, dzięki którym Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu posiada profesjonalnych i zaangażowanych w swoją pracę pracowników.

Do gratulacji dołączył się również Jego Ekscelencja ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański, który w swojej przemowie nawiązał do obyczajów Świąt Bożego Narodzenia w Kościele katolickim. Następnie dostojny Gość złożył Panu Dyrektorowi Przemysławowi Daroszewskiemu życzenia dalszych sukcesów w działaniach podejmowanych, na rzecz rozwoju Szpitala.

Kończąc część oficjalną uroczystości Dyrektor poinformował Gości, iż z inicjatywy Naczelnego Lekarza Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu powstał wyjątkowy kalendarz na 2024 r. z patronami poznańskich szpitali, w którym uhonorowany został również prof. Wiktor Dega. Kalendarz został rozdysponowany wśród pracowników Szpitala. Następnie Dyrektor zaprosił obecnych na uroczysty, świąteczno-noworoczny poczęstunek.