Wieczór Autorski połączony z promocją książki Pana prof. Maksymiliana Stanulewicza

18 stycznia br. w przestrzeniach Sceny Nowej Centrum Kultury Zamek, z inicjatywy Dyrektora Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Pana dr. n. med. Przemysława Daroszewskiego, odbył się Wieczór Autorski połączony z promocją książki  Pana prof. Maksymiliana Stanulewicza „Początki Uniwersyteckiej ortopedii w Poznaniu w stulecie powstania pierwszej Kliniki Ortopedii Uniwersytetu Poznańskiego (1923)”. Książka powstała z inicjatywy organizatorów XL Dni Ortopedycznych , które odbyły się w Poznaniu w dniach 22-23 września 2023 r. Powyższe dzieło zostało przygotowane w wybitny sposób, opisując podwaliny powstawania i rozwoju ortopedii poznańskiej, a dzięki szczególnej wnikliwości Pana Profesora w badaniu przeszłości, do naszej wiadomości dotarła informacja o możliwych zmianach w datowaniu powstania Katedry i Kliniki Ortopedii Uniwersytetu Poznańskiego. Podczas Wieczoru Autorskiego mieliśmy okazję wysłuchać prelekcji Pana prof. Stanulewicza nt. stulecia pierwszej Kliniki i Katedry Ortopedii na Uniwersytecie Poznańskim. O współpracy z Panem Profesorem przy tworzeniu książki opowiedział z kolei redaktor prowadzący z Wydawnictwa Poznańskiego, Pan Marek Daroszewski.

Podczas uroczystości mieliśmy zaszczyt gościć m.in. Panią Paulinę Stochniałek – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, wraz z Panią Sylwią Wójcik Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Pana Jędrzeja Solarskiego  – Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania, JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Panią prof. Bogumiłę Kaniewską wraz z Prorektorem Panem prof. Tadeuszem Wallasem, reprezentującego JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Pana prof. Michała Musielaka, Dyrektor Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Panią Liwię Polcyn-Nowak, Panów Wojciecha Pawłowskiego i Janusza Tomaszkiewicza – mecenatów kultury i sztuki propagatorów Wielkopolski, inicjatorów wspierania rozwoju regionu oraz  licznie  zgromadzeni Pracownicy. Goście zabrali głos podnosząc wyjątkowość narodzin polskiej ortopedii w Poznaniu i wspominając jej pierwszych twórców prof. Ireneusza Wierzejewskiego, prof. Franciszka Raszeję i prof. Wiktora Degę.

Przybyli Goście byli świadkami uhonorowania Pana Prof. Stanulewicza okolicznościowym pinem, który został zaprojektowany i stworzony z okazji 150-lecia Szpitala. Zostają nim obdarowane osoby, które wykazują się wybitną działalnością na rzecz Szpitala. Uczestnicy spotkania, po zakończeniu części oficjalnej, mieli okazję otrzymać książkę z dedykacją autora.

Dziękujemy Dyrekcji CK Zamek za możliwość zorganizowania Wieczoru Autorskiego w pięknych przestrzeniach Zamku, które niewątpliwie przyczyniły się do uświetnienia  tego wydarzenia. Dziękujemy Wydawnictwu Poznańskiemu za pomoc w wydaniu książki, a nade wszystko dziękujemy raz jeszcze Panu Profesorowi, który wnikliwie pochylił się nad historią polskiej ortopedii, która swój początek miała w Poznaniu.