Wyróżnienie prac zespołu Kliniki Ortopedii i Traumatologii na Kongresie EFORT

Podczas 25. Kongresu EFORT (The European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology), który odbył się w dniach 22-25.05.2024 r. w Hamburgu zespół Kliniki Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Pracowni Radiobiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WCO) w Poznaniu zaprezentował wyniki swoich badań. Spośród paru tysięcy zgłoszeń tylko około tysiąca zostało zakwalifikowanych do sesji plakatowej, a 400 plakatów zostało wytypowanych jako najlepsze, mogące walczyć o specjalne wyróżnienie podczas tzw. „Poster Walk”. Do tej sesji wybrano trzy prace naszego zespołu:

1.‘Variability of impact of excessive body mass on the course of hip and knee osteoarthritis in patients qualified for total hip or knee arthroplasty’

„Zróżnicowanie wpływu nadmiernej masy ciała na przebieg choroby zwyrodnieniowej u pacjentów zakwalifikowanych do     całkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego”

Autorzy: Magdalena Richter, Kornel Hutnik, Michał S. Lach, Monika A. Rosochowicz, Wiktoria M. Suchorska, Tomasz Trzeciak

2.‘The conditioned medium from iPS cells as a soothing agent for an adverse effect of synovial fluid from OA of the knee on chondrocytes culture’

„Pożywka kondycjonowana z komórek iPS jako czynnik łagodzący wpływ płynu stawowego chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu kolanowego na hodowlę chondrocytów”

Autorzy: Monika A. Rosochowicz, Michał S. Lach, Magdalena Richter, Wiktoria M. Suchorska, Tomasz Trzeciak

3.‘An efficient generation of multipurpose chondrogenic-like cells from induced pluripotent stem cells in defined conditions – another step closer to the future management of OA’

„Wydajne różnicowanie wielofunkcyjnych komórek chondrocytopodobnych z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych w kontrolowanych warunkach hodowli – kolejny krok w kierunku leczenia choroby zwyrodnieniowej”

Autorzy: Michał S. Lach, Monika A. Rosochowicz, Magdalena Richter, Inga Jagiełło, Wiktoria M. Suchorska, Tomasz Trzeciak

Praca: ‘The conditioned medium from iPS cells as a soothing agent for an adverse effect of synovial fluid from OA of the knee on chondrocytes culture’ autorstwa  Moniki A. Rosochowicz (Prezentująca), Michała S. Lacha, Magdaleny Richter, Wiktorii M. Suchorskiej i Tomasza Trzeciaka otrzymała nagrodę Special Mention Award.

Jest to już czwarte wyróżnienie prac zespołu Kliniki Ortopedii i Traumatologii UMP oraz Zakładu Radiobiologii WCO na Kongresie EFORT, który jest corocznym najważniejszym i największym ortopedycznym wydarzeniem w Europie.

Badania zostały zrealizowane w ramach projektu OPUS 17 („Wpływ mikrośrodowiska płynu stawowego na przeżywalność, różnicowanie i starzenie się progenitorów chondrocytów”, UMO-2019/33/B/NZ5/01989) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, którego kierownikiem jest dr hab. Tomasz Trzeciak.