Okresowe szkolenie przeciwpożarowe pracowników Szpitala

Realizując obowiązki prawne nałożone Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, w dniach 22 maja oraz 12 czerwca 2024 r. przeprowadzono kolejny cykl szkoleń okresowych dla pracowników Szpitala. Część teoretyczną poprowadził inż. pożarnictwa Henryk Miller z firmy GASKOM, część praktyczną techn. poż. Rafał Wypych.

W szkoleniu  wzięło udział łącznie 192 pracowników Szpitala.

Podczas części teoretycznej pracownicy mieli okazję uaktualnić wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, w szczególności dotyczącą:

  • zagrożeń pożarowych występujących w szpitalach oraz przyczyn powstania i rozprzestrzeniania się pożarów w tego typu obiektach,
  • zadań i obowiązków pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,
  • zadań i obowiązków pracowników w wypadku powstania pożaru,
  • podręcznego sprzętu gaśniczego, urządzeń przeciwpożarowych i środków gaśniczych – rodzaje, sposób rozmieszczenia oraz użycia w wypadku pożaru.

W trakcie części praktycznej, która odbywała się  parku szpitalnym, każdy z uczestników miał możliwość użycia gaśnicy w celu stłumienia ognia na symulatorze pożarów.

Celem przeprowadzonego szkolenia było pogłębienie wiedzy i  umiejętności praktycznej obsługi oraz  właściwego doboru podręcznego sprzętu gaśniczego w  zależności od  rodzaju palącego się materiału oraz  skutecznego gaszenia gaśnicami przenośnymi. Warto dodać, że prawidłowe zachowanie podczas zagrożenia pożarem, może do  minimum ograniczyć straty materialne, a  przede wszystkim uratować zdrowie i  życie.