logotypy
Kategorie

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Jesteś tutaj:
< Powrót

Pacjent ma prawo składać skargi i wnioski:

1. W Szpitalu

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w dowolnej formie, pisemnie, lub ustnie do protokołu, za pomocą telefaksu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej

 1. Skargi i wnioski pisemne mogą być wnoszone do Dyrektora Szpitala.
 2. Skargi i wnioski ustne (do protokołu) mogą być wnoszone do Dyrektora Szpitala, który w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w pierwszą środę miesiąca, w godz. 08:00 – 09:00, oraz do:
 • Naczelnego Lekarza Szpitala,
 • Naczelnej Pielęgniarki Szpitala,
 • Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych,
 • Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta,
 • Kierowników komórek organizacyjnych, w szczególności:
  • Izby Przyjęć,
  • Działu Ruchu Chorych.

2. W jednostkach zewnętrznych

Wielopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań,

Rzecznik Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

kancelaria@rpp.gov.pl

Fax.: (22) 506-50-64

Telefoniczna informacja pacjenta: Tel.: 800 190 590 (połączenie bezpłatne z telefonów stacjonarnych i komórkowych), czynna od pn.- pt. w godz. 08:00-18:00

 

Roszczenia można kierować do:

Wojewódzkiej Komisji ds. Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Poznaniu
Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia
Al. Niepodległości 16/18, budynek A,
67-713 Poznań