logotypy
 • Komunikat w sprawie szczepień osób „grupy 0”

  Komunikat w sprawie szczepień osób „grupy 0”

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z treścią komunikatu otrzymanego w dniu 12.02.2021r.  z Narodowego Funduszu Zdrowia, ze względu na ograniczone dostawy szczepionek Pfeizer, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w dniach pomiędzy 15 lutego a 07 marca 2021 roku nie będzie wykonywał szczepień pierwszą dawką osób z „grupy 0”.Czytaj więcej
 • Zalecenia epidemiologiczne dla pacjentów poradni szpitalnych

  Zalecenia epidemiologiczne dla pacjentów poradni szpitalnych

  Zasady organizacji pracy Poradni w czasie trwania epidemii Sars-CoV-2: W celu zmniejszania ryzyka przenoszenia zakażenia zalecana jest rejestracja telefoniczna tel. 61 8310200, w godzinach 9.00 – 13.00. W przypadku trudności z połączeniem telefonicznym prosimy o kontakt na adres e-mail poradnia@orsk.ump.edu.pl W przypadku kontaktu z osobą zakażoną lub wystąpienia objawów infekcji tj. podwyższona temperatura, kaszel, duszność, prosimy o kontakt telefoniczny lub elektroniczny w celu zmianyCzytaj więcej
 • Zalecenia epidemiologiczne dla pacjenta skierowanego do Szpitala w celu odbycia hospitalizacji

  Zalecenia epidemiologiczne dla pacjenta skierowanego do Szpitala w celu odbycia hospitalizacji

  Na podstawie skierowania i zakwalifikowania Pani/Pana do rozpoczęcia leczenia operacyjnego w tut. Szpitalu, proszę o bezwzględne zastosowanie się do poniżej przedstawionych zaleceń epidemiologicznych, dla bezpieczeństwa innych pacjentów, jaki i personelu medycznego. W związku z rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2 na terenie kraju, Szpital wdraża wszelkie możliwe działania, aby zapobiec zakażeniu wśród pacjentów i personelu Szpitala i zapewnić tym samym ciągłości funkcjonowania. Mając na względzieCzytaj więcej
 • Zmiana zasad organizacji ruchu pracowników i pacjentów Szpitala

  Zmiana zasad organizacji ruchu pracowników i pacjentów Szpitala

  Z dniem 11.05.2020 wprowadza się następujące zasady organizacji ruchu pracowników i pacjentów w Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: Wejście  "G" - monitorowane przez pracowników ochrony - przeznaczone jest dla pacjentów "LuxMed" i Rejestracji, a także dostaw kurierów i innych osób  (po ustaleniu do kogo  i uzyskaniu zgody na wejście tych osób).Czytaj więcej
 • Zasady funkcjonowania Oddziału Dziennego Pobytu – Rehabilitacyjnego (ODP) w czasie trwania epidemii SARS-CoV-2

  Zasady funkcjonowania Oddziału Dziennego Pobytu – Rehabilitacyjnego (ODP) w czasie trwania epidemii SARS-CoV-2

  W celu zmniejszania ryzyka przenoszenia zakażenia rejestracja odbywa się telefonicznie. Skierowanie Pacjent dostarcza w dniu badania. Podczas rozmowy telefonicznej rejestracja przeprowadza z Pacjentem ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Pacjent podpisuje ankietę w dniu zgłoszenia się na ODP. W każdym przypadku wystąpienia objawów infekcji w trakcie trwania cyklu leczenia rehabilitacyjnego, Pacjent powinien zgłosić ten fakt telefonicznie. Przy wejściu do budynkuCzytaj więcej
 • Komunikat Dyrektora Szpitala dot. zabezpieczenia Szpitala przed zakażeniem koronawirusem

  Komunikat Dyrektora Szpitala dot. zabezpieczenia Szpitala przed zakażeniem koronawirusem

  W związku z pojawiającymi się doniesieniami na temat zabezpieczenia Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im.prof.W.Degi w Poznaniu przed zakażeniem koronawirusem SARS-COV-2 Dyrektor Szpitala informuje, że podjęte zostały niezbędne zarówno środki, jak i procedury obejmujące pacjentów, personel medyczny, pracowników, współpracowników i wszystkich interesariuszy celem zapobieżenia istniejącemu zagrożeniu. Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego są ścisłe przestrzegane, a wyposażenie Szpitala w środki ochrony osobistej jest odpowiednie. Decyzję o objęciu pacjentów, personelu medycznego, bądź pracowników szpitala kwarantanną pozostają w gestii służb sanitarno-epidemiologicznych,Czytaj więcej

Photostream