logotypy

dr n. med. Przemysław Daroszewski

StanowiskoDyrektor Szpitala
Stopnie naukowedr n. med.
Kontakt61 831-03-31
BiuroNr 16, Budynek Ortopedii, parter

Opis

W roku 1989 ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 1988-1992 pracował jako asystent w Katedrze Patomorfologii AM w Poznaniu. W kolejnych latach zatrudniony był w międzynarodowych holdingach farmaceutycznych w Dziale Sprzedaży oraz jako Manager Produktu. W latach 2002-2017 był dyrektorem naczelnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego. Od 2004 roku jest wykładowcą w Katedrze i Zakładzie Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W roku 2016 obronił pracę doktorską pt: „Ocena wpływu służby na wybrane wskaźniki charakteryzujące stan zdrowia funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Policji Państwowej oraz Służby Więziennej” na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od stycznia 2018 r. Przemysław Daroszewski pełni funkcję dyrektora Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie od samego początku wdraża wizję rozbudowy Szpitala i przywrócenia jego dawnej świetności.

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu