logotypy

mgr Aleksandra Ludwiczak

StanowiskoNaczelna Pielęgniarka
Stopnie naukowemgr
Kontakt61 831-01-65
Biuro129, Budynek Ortopedii, 1 piętro

Opis

Naczelna Pielęgniarka Szpitala organizuje i monitoruje realizację całodobowych świadczeń medycznych udzielanych w zakresie opieki pielęgniarskiej oraz odpowiada za jakość całokształtu opieki udzielanej pacjentom Szpitala. Współuczestniczy w polityce kadrowej dotyczącej poziomu zatrudnienia i kształcenia podległego personelu. Monitoruje przestrzeganie praw pacjenta w trakcie hospitalizacji w obszarach związanych z pielęgnowaniem. Nadzoruje pracę personelu administracyjnego oddziałów szpitalnych odpowiadając za właściwe dokumentowanie realizowanych planów
opieki. Uczestniczy w tworzeniu strategii i planów rozwoju Szpitala oraz bierze czynny udział w codziennym zarządzaniu Szpitalem. Współtworzy i opiniuje obowiązujące akty wewnętrzne. Wykonuje zadania z obszaru kontroli zarządczej, akredytacji, zarządzania ryzykiem. Wspólnie z Zarządem Szpitala i zespołem pielęgniarskim prowadzi działania na rzecz stałego podnoszenia jakości udzielanych świadczeń.

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu