logotypy

mgr Jarosław Woźniak

StanowiskoZ-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Stopnie naukowemgr
Kontakt61 831-01-72
BiuroNr 117, Budynek Ortopedii,  I piętro

Opis

Magister Ekonomii. Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalność Polityka Gospodarcza i Strategia Przedsiębiorstw (1999).  Od września 2021 roku na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 2003-2021 związany z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu w strukturach Wydziału Ekonomiczno-Finansowego. Odpowiedzialny za plany finansowe Oddziału, monitorowanie poziomu realizacji kosztów oraz wolnych środków finansowych. Prowadził nadzór nad międzyoddziałowym rozliczaniem kosztów migracji ubezpieczonych. Członek zespołu ds. oceny wniosków IOWISZ. Twórca autorskich aplikacji bazodanowych oraz rozwiązań w zakresie procesów ETL, umożliwiających wykorzystanie danych będących w zasobach Oddziału. Inicjował wykorzystanie nowoczesnych narzędzi BI do wizualizacji danych (Power BI). Autor analiz i prezentacji dotyczących sytuacji ekonomicznej WOW NFZ. W latach 1999 -2003 zatrudniony w Wielkopolskiej Regionalnej Kasie Chorych zajmował się rozliczeniem świadczeń w ramach kontraktów na usługi medyczne w rodzaju POZ.  W latach 2010-2015 współpracował przy realizacji projektów e-usług – internetowej platformy udostępniającej użytkownikom symulatorów lotów cyfrowych danych przestrzennych Polski oraz innych krajów europejskich. Odpowiedzialny za przetwarzanie cyfrowych obrazów lotniczych i satelitarnych oraz danych wektorowych  z wykorzystaniem narzędzi fotogrametrycznych i GIS oraz wdrożenie wyników do produkcji scenerii dla symulatorów lotu. Współautor pracy zbiorowej pod redakcją prof. Michała Kędzierskiego (WAT) nagrodzonej wyróżnieniem specjalnym Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej.

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu