logotypy

mgr Sylwia Konieczna

StanowiskoGłówny Księgowy
Stopnie naukowemgr
Kontakt61 831-03-42
BiuroNr 126, Budynek Ortopedii, 1 piętro

Opis

Główny Księgowy nadzoruje i koordynuje działania związane z realizacją bieżących i strategicznych zadań w obszarze ekonomiczno-finansowym. Prowadzi gospodarkę finansową Szpitala poprzez przestrzeganie zasad rozliczeń, w szczególności w zakresie regulowania zobowiązań. Dokonuje kontroli prawidłowości dokumentów dotyczących realizacji wykonania planów finansowych oraz operacji finansowo-gospodarczych. Zapewnia terminowe sporządzanie planów i sprawozdań finansowych. Wykonuje zadania z obszaru kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem. Sprawuje nadzór nad Działem Finansowo-Księgowym oraz Kasą Szpitala.

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu