Dotacja celowa z budżetu Państwa

Dotacja celowa z budżetu Państwa w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu na realizację zakupu zestawu koncentratorów tlenu Oxykon-Duo 60

Kwota dofinansowania – 195 329,00  zł

Kwota środków własnych – 18 165,40 zł

Wartość inwestycji – 213.494,40 zł

Udzielona przez: Skarb Państwa-Minister Zdrowia

 

Dotacja celowa z budżetu Państwa

Dotacja celowa z budżetu Państwa w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w latach 2022-2024 pn. „Rozbudowa i dostosowanie budynków Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi w Poznaniu”

Dofinansowanie – 59 563 000,00  zł

Całkowita wartość –  63 231 050,00 zł

Udzielona przez: Skarb Państwa-Minister Zdrowia