P. Daroszewski

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Przemysław Daroszewski

tel. 61 831 01 32

e-mail: orsk@orsk.ump.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych i Administracyjnych

mgr Jarosław Woźniak

tel. 61 831 01 72

e-mail: zde@orsk.ump.edu.pl

J. Rager

Naczelny Lekarz Szpitala

dr n. med. Juliusz Rager

tel. 61 831 02 21

e-mail: juliusz.rager@orsk.ump.edu.pl

Agnieszka Ludwiczak

Naczelna Pielęgniarka Szpitala

mgr Aleksandra Ludwiczak

tel. 61 831 01 65

e-mail: aleksandra.ludwiczak@orsk.ump.edu.pl

S. Konieczna

Główny Księgowy

mgr Sylwia Konieczna

tel. 61 831 03 40

e-mail: sylwia.konieczna@orsk.ump.edu.pl