Referent/Specjalista w Sekcji Zamówień Publicznych

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi,
 • znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • dobra znajomość pakietu MS-Office,
 • uczciwość, rzetelność oraz zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej,
 • otwartość na ciągłe zdobywanie wiedzy.

Zakres obowiązków:

 1. przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz regulaminem wewnętrznym, w tym:
  • opracowanie dokumentacji dotyczącej postępowania,
  • wykonywanie wszystkich czynności związanych z publikacją ogłoszeń,
  • kontaktowanie się z podmiotami biorącymi udział w postępowaniu, czynne uczestnictwo w pracach komisji przetargowych,
  • koordynowanie i kontrolowanie czynności związanych z zawarciem umowy,
  • prowadzenie wymaganych rejestrów.
 2. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie udzielania zamówień,
 3. uczestnictwo w szkoleniach.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • gotowość do zatrudnienia od zaraz,
 • czas pracy: od pn.-pt. w godz. 07:00-14:35.

Dokumenty wymagane od kandydatów: 

 •  CV

Dane kontaktowe:

Kontakt (e-mail):

Monika Pietrzyk– Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

Mail: mpietrzyk@orsk.pl

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą:

„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu z siedzibą w  Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147,  moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko referenta/specjalisty w Sekcji Zamówień Publicznych. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”

 

Złóż podanie na to stanowisko

Dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx