logotypy
 • Klinika Ortopedii i Traumatologii

  Kierownik Kliniki:

  dr hab. n. med. Tomasz Trzeciak

  Kontakt:

  Sekretariat: lic. Agnieszka Rybak

  e-mail: ortopedia@orsk.pl

  tel. 61 831-03-59

  e-mail: ortopedia@orsk.pl

  Lokalizacja: Budynek Ortopedii, wejście G, I piętro, pok. 164

  Zakres świadczeń

  Klinika oferuje operacyjne leczenie kończyn dolnych. Leczy się chorych z pierwotnymi i wtórnymi zmianami zwyrodnieniowymi, w szczególności z zastosowaniem pierwotnych endoprotez stawu biodrowego i kolanowego oraz pacjentów z urazami kończyn dolnych. Wykonuje się również operacje rewizyjne stawu biodrowego i kolanowego, artroskopie kolana, korekcje koślawości palucha, a także szereg innych zabiegów rekonstrukcyjnych narządu ruchu.

  • endoprotezoplastyka pierwotna i rewizyjna stawu biodrowego i kolanowego,
  • artroskopia stawu kolanowego, rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL), rekonstrukcja  więzadła rzepkowo-udowego przyśrodkowego MPFL, zszywanie łąkotki,
  • korekcja koślawości palucha i innych deformacji w obrębie stopy

  Klinika jest jednym z wiodących w Polsce ośrodków w zakresie wprowadzania nowych technik operacyjnych, m.in. rekonstrukcji chrząstki stawowej oraz stosowania nowoczesnych implantów.

  Klinika prowadzi także działalność dydaktyczną, w tym zajęcia dla studentów wydziału lekarskiego w języku polskim i angielskim oraz dla studentów fizjoterapii.

  Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Alloplastyki Stawów Biodrowych i Kolanowych 

  Pielęgniarka koordynująca: mgr Alina Kwaśniewska

  Dyżurka lekarska: tel.  (61) 8-310-363

  Dyżurka pielęgniarska: tel.  (61) 8-310-362

  Tel. dla pacjentów przebywających w oddziale: tel. (61) 8-310-109

  Lokalizacja: Budynek Ortopedii, wejście G, I piętro

  Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Alloplastyki Stawów Biodrowych i Kolanowych 

  Pielęgniarka koordynująca: mgr Marzena Majchrzak

  Dyżurka lekarska: tel.  (61) 8-310-352

  Dyżurka pielęgniarska: tel.  (61) 8-310-382

  Tel. dla pacjentów przebywających w oddziale: tel. (61) 8-310-382

  Lokalizacja: Budynek Ortopedii, wejście G, II piętro

  Oddział Septyczny Ortopedyczny

  Pielęgniarka koordynująca: Iwona Ratajczak

  Dyżurka lekarska: tel.  (61) 8-310-308

  Dyżurka pielęgniarska: tel.  (61) 8-310-267

  Tel. dla pacjentów przebywających w oddziale: tel. (61) 8-310-267

  Lokalizacja: Budynek Ortopedii, wejście G, parter

  dr hab. n. med. Tomasz Trzeciak

  SpecjalizacjaOrtopedia i Traumatologia Narządu Ruchu
  Stopnie naukowe / tytułydr hab. n. med.
  Wiodący zakres świadczeń
  • Endoprotezoplastyka stawu biodrowego i kolanowego,
  • Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu kolanowego,
  • Artroskopia stawu kolanowego.
  BiuroBudynek Ortopedii, piętro 1, biuro 138
  OddziałOddział Urazowo – Ortopedyczny, Alloplastyki Stawów Biodrowych i Kolanowych

  dr hab. n. med. Wojciech Strzyżewski

  W. Strzyżewski
  SpecjalizacjaOrtopedia i Traumatologia Narządu Ruchu
  Stopnie naukowe / tytułydr hab. n. med.
  Wiodący zakres świadczeń
  • Operacje endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego,
  • Operacje rewizyjne stawu biodrowego.
  OddziałOddział Urazowo – Ortopedyczny, Alloplastyki Stawów Biodrowych i Kolanowych

  dr n. med. Juliusz Rager

  J. Rager
  SpecjalizacjaOrtopedia i Traumatologia Narządu Ruchu
  Stopnie naukowe / tytułydr n. med.
  Wiodący zakres świadczeńLeczenie zakażeń w obrębie narządu ruchu
  OddziałOddział Septyczny Ortopedyczny

  dr n. med. Jarosław Pawlicz

  J. Pawlicz
  SpecjalizacjaOrtopedia i Traumatologia Narządu Ruchu
  Stopnie naukowe / tytułydr n. med.
  Wiodący zakres świadczeń
  • Leczenie operacyjne i zachowawcze chorób zwyrodnieniowych stawu biodrowego i kolanowego,
  • Leczenie małoinwazyjne stawu kolanowego: artroskopie i rekonstrukcje więzadłowe,
  • Zachowawcze leczenie dolegliwości bólowych grzbietu.
  OddziałOddział Urazowo – Ortopedyczny, Alloplastyki Stawów Biodrowych i Kolanowych

  lek. Paweł Drobnik

  lekarz
  SpecjalizacjaOrtopedia i Traumatologia Narządu Ruchu
  Stopnie naukowe / tytułylek.
  Wiodący zakres świadczeń
  • Leczenie operacyjne i zachowawcze chorób zwyrodnieniowych stawu biodrowego i kolanowego,
  • Leczenie małoinwazyjne stawu kolanowego: artroskopie i rekonstrukcje więzadłowe,
  • Zachowawcze leczenie dolegliwości bólowych grzbietu.
  OddziałOddział Urazowo – Ortopedyczny, Alloplastyki Stawów Biodrowych i Kolanowych

  lek. Gabor Stępień

  SpecjalizacjaOrtopedia i Traumatologia Narządu Ruchu
  Stopnie naukowe / tytułylek.
  Wiodący zakres świadczeń
  • Endoprotezoplastyka pierwotna i rewizyjna stawu biodrowego i kolanowego,
  • Artroskopia stawu kolanowego,
  • Operacje korekcyjne stóp.
  OddziałOddział Urazowo – Ortopedyczny, Alloplastyki Stawów Biodrowych i Kolanowych

  dr n. med. Mateusz Warchoł

  SpecjalizacjaOrtopedia i Traumatologia Narządu Ruchu
  Stopnie naukowe / tytułydr n. med.
  Wiodący zakres świadczeń
  • Endoprotezoplastyka stawu kolanowego i biodrowego,
  • Artroskopia stawu kolanowego.
  OddziałOddział Urazowo – Ortopedyczny, Alloplastyki Stawów Biodrowych i Kolanowych

  lek. Krzysztof Ratajczak

  SpecjalizacjaOrtopedia i Traumatologia Narządu Ruchu
  Stopnie naukowe / tytułylek.
  Wiodący zakres świadczeń
  • Endoprotezoplastyka pierwotna i rewizyjna stawu biodrowego i kolanowego,
  • Artroskopia stawu kolanowego,
  • Operacje korekcyjne stóp.
  OddziałOddział Urazowo – Ortopedyczny, Alloplastyki Stawów Biodrowych i Kolanowych
  WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI KLINIKI