logotypy
 • Klinika Rehabilitacji

  Kierownik Kliniki

  P. Lisiński

  prof. dr hab. n. med. Przemysław Lisiński

  Kontakt:

  Sekretariat: Elwira Hermuła

  tel.: 61 831 02 17

  e-mail: rehabilitacja@orsk.pl

  Lokalizacja: Budynek Oddziału Dziennego Pobytu-Rehabilitacyjnego, wejście M, pok. 6

  Zakres świadczeń

  Rehabilitacja w warunkach dziennego pobytu:

  Specyfiką Oddziału Dziennego Pobytu-Rehabilitacyjnego jest uczestnictwo pacjentów w 20-dniowych turnusach, podczas których korzystają z indywidualnie dobranych do swoich dolegliwości zabiegów kinezyterapeutycznych oraz fizykoterapeutycznych. Na Oddział przyjmowani są pacjenci z chorobami narządu ruchu oraz chorobami neurologicznymi takimi jak:

  • choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa oraz stawów obwodowych,
  • urazy narządu ruchu,
  • stany po endoprotezoplastyce,
  • wady postawy,
  • choroby reumatyczne,
  • stany po udarze mózgu,
  • stany po operacjach w obrębie układu nerwowego,  kostno-stawowego,
  • niedowłady i porażenia.

  Na Oddziale wykonywana jest również diagnostyka logopedyczna oraz psychologiczna, neurologiczna (przy pomocy badań EMG, ENG, SEP, MEP) i kinestyczna (dzięki zastosowaniu platformy balansowej oraz systemu biofeedback). Metody stosowane na oddziale to m.in.:

  PNF (Torowanie Nerwowo-Mięśniowe),

  • Metoda McKenziego,
  • Medycyna Ortopedyczna wg Cyriaxa,
  • Terapia Manualna metodą Kaltenborna,
  • Terapia Manualna wg Lewita,
  • Poizometryczna Relaksacja Mięśni,
  •  inne terapie tkanek miękkich.

  Całość usprawniania kinezyterapeutycznego uzupełniają grupowe ćwiczenia gimnastyczne na materacach, gimnastyka w basenie, ćwiczenia w odciążeniu (UGUL) oraz ćwiczenia z przyborami i na przyrządach.

  Sprzęt diagnostyczno- terapeutyczny :

  • platforma balansowa,
  • wyciąg kręgosłupa,
  • rower w systemie biofeedback,
  • szyny bierne, czynno-bierne,
  • cykloergometry (rowery stacjonarne),
  • atlas do ćwiczeń siłowych,
  • piłki do ćwiczeń stabilizacyjnych,
  • taśmy oporowe.

  Z zakresu fizykoterapii na oddziale wykonywane są zabiegi:

  • hydroterapii (masaż podwodny, kąpiele wirowe całościowe i częściowe),
  • elektroterapii,
  • światłolecznictwa,
  • magnetoterapii,
  • akupunktury,
  • ultradźwięków,
  • laseroterapii,
  • ciepło i zimnolecznictwa.

   

  Rehabilitacja w warunkach stacjonarnych:

  Program usprawniania dedykowany jest głównie chorym:

  • z chorobą zwyrodnieniową stawów obwodowych i kręgosłupa,
  • po leczeniu operacyjnym schorzeń kręgosłupa,
  • po amputacjach kończyn górnych i kończyn dolnych,
  • z następstwami urazów kończyn górnych, dolnych i kręgosłupa,
  • po przebytej endoprotezoplastyce stawów biodrowych, kolanowych i ramiennych,
  • z chorobami reumatycznymi,
  • z przewlekłymi chorobami neurologicznymi, nie kwalifikującymi się na rehabilitację neurologiczną.

   

  Oddział Rehabilitacji  oferuje leczenie usprawniające dla pacjentów ze schorzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego o etiologii:

  • naczyniowej (udary niedokrwienne mózgu),
  • demielinizacyjnej (stwardnienie rozsiane),
  • zapalnej (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu, rdzenia kręgowego),
  • pourazowej (urazy czaszkowo-mózgowe, urazy kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego),
  • nowotworowej.

  Oddział Dziennego Pobytu – Rehabilitacyjny

  Pielęgniarka koordynująca: Jadwiga Gawrońska

  Lokalizacja: budynek ODP, wejście M

  Rejestracja od godz. 07:00 -14:00: (61) 8-310-184

  Sekretariat ODP od godz. 07:00 -19:00: (61) 8-310-384

  Dyżurka lekarska: tel.  (61) 8-310-388, 387, 383

  Dyżurka pielęgniarska: tel.  (61) 8-310-384

  Oddział Rehabilitacji

  Pielęgniarka koordynująca: mgr Małgorzata Mendyka

  Dyżurka lekarska: tel.  (61) 8-310-278

  Dyżurka pielęgniarska: tel.  (61) 8-310-277

  Tel. dla pacjentów przebywających w oddziale: tel. (61) 8-310-152

  Lokalizacja: Budynek Rehabilitacji, wejście B, II piętro

  Oddział Rehabilitacji

  Pielęgniarka koordynująca: Barbara Kalak

  Dyżurka lekarska: tel.  (61) 8-310-275

  Dyżurka pielęgniarska: tel.  (61) 8-310-276

  Tel. dla pacjentów przebywających w oddziale: tel. (61) 8-310-149

  Lokalizacja: Budynek Rehabilitacji, wejście B, II piętro

  Ośrodek Fizjoterapii Stacjonarnej funkcjonuje w strukturach Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu od września 2018 roku. Został utworzony z wcześniej istniejącego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej, który skupiał jedynie fizjoterapeutów z Kliniki Rehabilitacji. Obecnie skupia także fizjoterapeutów z Klinik Ortopedycznych, Kliniki Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych oraz Katedry i Kliniki Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki. Ośrodek Fizjoterapii Stacjonarnej tworzony jest przez zespół wykwalifikowanych i doświadczonych fizjoterapeutów.  Ośrodek Fizjoterapii Stacjonarnej zajmuje się kompleksową rehabilitacją z zakresu neurologii, rehabilitacji ogólnoustrojowej, ortopedii, traumatologii, reumatologii, chirurgii ręki dla pacjentów dorosłych i dzieci. OFS to wyspecjalizowana kadra z umiejętnościami popartymi przez liczne kursy i szkolenia w zakresie nowoczesnych  metod  rehabilitacyjnych, oraz systematyczne szkolenia wewnątrzoddziałowe. Celem Ośrodka jest poprawa kondycji pacjenta, walka z bólem, ograniczeniami ruchowymi oraz przywrócenie pełnej sprawności.

  Kierownik- dr n. o zdr. Katarzyna Galasińska, e-mail kgalasinska@orsk.pl. 

  prof. dr hab. n. med. Przemysław Lisiński

  P. Lisiński
  SpecjalizacjaRehabilitacja medyczna
  Stopnie naukowe / tytułyprof. dr hab. n. med.
  BiuroBudynek Oddziału Dziennego Pobytu, parter, biuro 7
  Oddział
  • Oddział Dziennego Pobytu – Rehabilitacyjny,
  • Oddział Rehabilitacji

  dr n. med. Ewa Lucka

  E. Chlebuś
  SpecjalizacjaRehabilitacja medyczna
  Stopnie naukowe / tytułydr n. med.
  OddziałOddział Dziennego Pobytu – Rehabilitacyjny

  lek. Aleksandra Wadas - Żołna

  Aleksandra Wadas Żolna
  SpecjalizacjaRehabilitacja medyczna
  Stopnie naukowe / tytułylek.
  OddziałOddział Rehabilitacji

  dr n. med. Joanna Dudzińska

  J. Dudzińska
  SpecjalizacjaRehabilitacja medyczna
  Stopnie naukowe / tytułydr n. med.
  OddziałOddział Rehabilitacji
  WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI KLINIKI