logotypy
 • Klinika Reumatologii i Rehabilitacji

  Kierownik Kliniki:

  Włodzimierz Samborski

  prof. dr hab. med. Włodzimierz Samborski

  Kontakt:

  Tel. (Sekretariat): 61 831-02-44

  Fax:

  E-mail:

  Zakres świadczeń

  Klinika Reumatologii i Rehabilitacji zapewnia szeroką i kompleksową diagnostykę oraz nowoczesne leczenie wszystkich chorób reumatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób układowych tkanki łącznej.

  Największą grupę leczonych w Klinice stanowią chorzy na przewlekłe zapalenia stawów, w tym reumatoidalne zapalenie stawów i spondyloartropatie seronegatywne  (zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa i łuszczycowe zapalenie stawów).

  W celu rozpoznania i monitorowania przebiegu chorób, wykonywana jest szeroka diagnostyka laboratoryjna (z panelem badań immunologicznych) oraz obrazowa (RTG, USG, Kapilaroskopia, TK, MRI). Ze względu na wielodyscyplinarny charakter chorób reumatycznych, pacjenci często są konsultowani przez lekarzy innych specjalności. Cechą wyróżniającą Klinikę jest interdyscyplinarne podejście do pacjentów z chorobami narządu ruchu, realizowane dzięki współpracy z Klinikami Ortopedii.

  Klinika oferuje pacjentom programy intensywnego leczenia immunosupresyjnego wszystkimi dostępnymi obecnie lekami, zapewnia także kwalifikację chorych i prowadzenie programów terapeutycznych leczenia biologicznego w ramach finansowanych przez NFZ programów terapii biologicznej.

  Katedra i Klinika Reumatologii i Rehabilitacji prowadzi także działalność naukową- prace wykonywane w Klinice są publikowane w indeksowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym posiadających Impact Factor oraz w recenzowanych czasopismach o zasięgu ogólnokrajowym.

  Do zadań statutowych Kliniki należy także działalność dydaktyczna, obejmująca szkolenie przed- i podyplomowe. Klinika kształci studentów z Wydziału Nauk o Zdrowiu i Wydziału Lekarskiego, a także jest ośrodkiem, w którym lekarze mogą specjalizować się z zakresu reumatologii lub odbywać staż kierunkowy z zakresu reumatologii.

  Ponadto, do tradycji Kliniki należy organizacja licznych konferencji naukowo-szkoleniowych.

  Oddział Domek Szwedzki Reumatologiczno – Rehabilitacyjny

  Dyżurka Lekarska: tel.  (61) 8-310-281

  Dyżurka Pielęgniarska: tel.  (61) 8-310-280

  Tel. dla pacjentów przebywających na oddziale: tel.  (61) 8-310-280 po godz. 15:00

  prof. dr hab. med. Włodzimierz Samborski

  Włodzimierz Samborski
  Specjalizacja
  • Reumatologia,
  • Choroby wewnętrzne,
  • Balneoklimatologia i medycyna fizykalna
  Stopnie naukowe / tytułyprof. dr hab. med.
  Wiodący zakres świadczeńWspieranie i wcielanie innowacyjnych metod leczenia chorób reumatycznych o podłoży zapalnym, szczególnie z zastosowaniem tzw. leków biologicznych.
  BiuroBudynek rehabilitacji, piętro 1, biuro R116
  OddziałDomek Szwedzki Reumatologiczno – Rehabilitacyjny

  dr hab. n. med. Dorota Sikorska

  D. Sikorska
  SpecjalizacjaChoroby wewnętrzne
  Stopnie naukowe / tytułydr hab. n. med.
  Wiodący zakres świadczeńDiagnostyka i leczenie chorób układowych tkanki łącznej, ze szczególnym uwzględnieniem chorób nerek
  OddziałDomek Szwedzki Reumatologiczno – Rehabilitacyjny

  dr n. med. Magdalena Atarowska

  Magdalena Atarowska
  Specjalizacja
  • Reumatologia
  • Choroby wewnętrzne
  Stopnie naukowe / tytułydr n. med.
  Wiodący zakres świadczeń
  OddziałDomek Szwedzki Reumatologiczno – Rehabilitacyjny

  lek. Marek Rabski

  M Rabski
  Specjalizacja
  • Reumatologia,
  • Choroby wewnętrzne,
  Stopnie naukowe / tytułylekarz
  Wiodący zakres świadczeńLeczenie biologiczne pacjentów z zapalnymi chorobami stawów
  OddziałDomek Szwedzki Reumatologiczno – Rehabilitacyjny

  lek. Joanna Witoszyńska - Sobkowiak

  Specjalizacja
  Stopnie naukowe / tytułylekarz
  Wiodący zakres świadczeń
  OddziałDomek Szwedzki Reumatologiczno – Rehabilitacyjny

  lek. Edyta Prokop

  Specjalizacja
  Stopnie naukowe / tytułylekarz
  Wiodący zakres świadczeń
  OddziałDomek Szwedzki Reumatologiczno – Rehabilitacyjny
  Nie znaleziono rezultatów dla frazy:
WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI KLINIKI