logotypy

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą dotyczącą nowoczesnych protez podudzia.

Jest to wynik współpracy, jaką nasz Szpital nawiązał z  firmą ENForce Medical Technologies spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

Oferowane przez nas wyroby są indywidualnie wykonanymi protezami modularnymi kończyny dolnej dla amputacji w obrębie podudzia. Są to w 100 % polskie produkty wykonane z włókna węglowego, które w połączeniu z lekkim rdzeniem tworzą materiał o wysokiej elastyczności i niskiej masie.

Lej protezowy jest szyty na miarę i jest idealnie dopasowany do kikuta Pacjenta dzięki zastosowaniu ekologicznej i bezodpadowej technologii skanowania 3D. Przylega on stale do kikuta Pacjenta zabezpieczając go przed szkodliwymi dla kończyn dolnych i kręgosłupa ruchami rotacyjnymi. Połączenie nowoczesnych materiałów o wysokiej wytrzymałości jest gwarantem bezpieczeństwa użytkownika.

Dodatkowo trwałość protez została zwiększona dzięki zastosowaniu ultralekkiego, wytrzymałego aluminium lotniczego w adapterach i rurce.

Wszystkie elementy protezy są odporne na korozję oraz zapewniają ochronę przed pyłami i wodoodporność zgodnie z normą IP68.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. Jest ona kierowana do Pacjentów, którzy oprócz dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia, mają możliwość skorzystania z dodatkowego ubezpieczenia z:

  1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 150% kwoty dofinansowania Narodowego Funduszu Zdrowia,
  2. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Program „Aktywny Samorząd”. Wysokość dofinansowania wynosi 18.000,00 złotych w przypadku protezy na III poziomie jakości (amputacja na poziomie stopy lub podudzia). W tym przypadku wymagany jest 10 % wkładu własnego (jest możliwe dołączenie refundacji z NFZ). Warunkiem skorzystania z tego dofinansowania jest bycie aktywnym zawodowo lub bycie w wieku aktywności zawodowej.

W ramach działającego w Szpitalu Działu Produkcji i Zaopatrzenia Ortopedycznego oferujemy pomoc przy kwalifikacji pacjentów do protez wraz z pomocą przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie zakupu protezy. Ponadto, w ramach współpracy z firmą ENForce Medical Technologies sp.  z o.o.,  oferujemy 3 warianty opieki:

a) opieka podstawowa:

– 2 lata gwarancji na stopę protezową i rok na lej,

– badanie chodu po roku,

– maksymalnie 2 wymiany leja,

– możliwość sfinansowania w całości z NFZ i PFRON w kwocie: 11.250.00 złotych.

b) opieka rekomendowana:

– 3 lata gwarancji na stopę protezową i na lej,

– 3 coroczne badania chodu,

– maksymalnie 6 wymian leja,

– możliwość sfinansowania w całości z NFZ i PFRON w kwocie: 20.000,00 złotych.

c) opieka rozszerzona:

– 2 lata gwarancji na stopę protezową i na lej,

– 2 coroczne badania chodu,

– maksymalnie 4 wymiany leja,

– możliwość sfinansowania w całości z NFZ i PFRON w kwocie: 16.000,00 złotych.

Zapewniamy kompleksową opiekę wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu rehabilitacji medycznej oraz, w porozumieniu z firmą ENForce Medical Technologies, reedukację chodu pacjentów z zastosowaniem systemu Motion Capture (jest to system przeznaczony do analizy 3D w czasie rzeczywistym ruchu człowieka).

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać pod nr telefonu: 61 83 10 286 lub mailowo: sekcja.promocji@orsk.pl