logotypy

Projekt współfinansowany z EFS Plus w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027

Projekt nr FEWP.06.13-IZ.00-0089/23

„Rozszerzenie dostępności robotycznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zespołami porażennymi na terenie województwa wielkopolskiego”

CZYTAJ WIĘCEJ
Unia Europejska

Projekt finansowany z EFS w ramach WRPO 2014+: MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE

Projekt nr RPWP.07.02.02-30-0001/18

„Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym”

CZYTAJ WIĘCEJ
Unia Europejska

Projekt finansowany w ramach EFRR w ramach WRPO 2014-2020

Projekt nr RPWP.09.01.01-30-0001/22

„Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Klinicznego”

 

CZYTAJ WIĘCEJ
Unia Europejska

Projekt finansowany w ramach EFRR w ramach WRPO 2014-2020

Projekt nr RPWP.11.02.00-30-0015/22

„ZAKUP AMBULANSU I WINDY ORAZ DOPOSAŻENIE W SPRZĘT MEDYCZNY”

 

CZYTAJ WIĘCEJ
Unia Europejska

Projekt finansowany z EFS w ramach WRPO 2014+: Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu

Projekt nr RPWP.06.06.01-30-0020/19

„Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu”

CZYTAJ WIĘCEJ
Unia Europejska

Projekt finansowany z EFS w ramach WRPO 2014+: ERGO

Projekt nr RPWP.06.06.01-30-0014/19

„Ewaluacja komputerowych stanowisk pracy w aspekcie optymalizacji uwarunkowań ergonomicznych wśród pracowników ORSK im. Wiktora Degi”

CZYTAJ WIĘCEJ
Unia Europejska

Projekt finansowany w ramach EFRR - zakup wyposażenia

Projekt nr POIS.09.02.00-00-089/17

„Poprawa funkcjonowania ponadregionalnego wysokospecjalistycznego ośrodka medycznego poprzez zakup wyposażenia dla  Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”

CZYTAJ WIĘCEJ
Unia Europejska

Projekt finansowany w ramach EFRR - e-Usługi

Projekt nr POPC.02.01.00-00-0092/18

„Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0092/18

CZYTAJ WIĘCEJ
Unia Europejska

Projekt finansowany w ramach EFRR - TWEC

Projekt nr POIR.04.01.04-00-0035/19

„System informatyczny z aplikacją mobilną optymalizującą wskazania, intensywność i obciążenia treningowe do zintegrowanego wykorzystania podczas technologicznie wspomaganej edukacji chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym przy wykorzystaniu wybranych urządzeń rehabilitacyjnych”, akronim: TWEC

CZYTAJ WIĘCEJ