logotypy

Przyjmowanie korespondencji

 1. Wszelką korespondencję w formie papierowej (podania, wnioski, oferty, inne) należy składać w Kancelarii Szpitala, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:35 lub wysyłać za pośrednictwem poczty.
 2. Korespondencję wysyłaną drogą elektroniczną (podania, wnioski, oferty, inne) należy wysłać na adres: orsk@orsk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Szpitala w zakładce Kontakt.
 3. Procedura przyjmowania korespondencji:
 • rejestracja wpływu otrzymanej korespondencji,
 • dekretacja wstępna korespondencji przez Dyrektora Szpitala,
 • realizacja spraw przez poszczególne komórki organizacyjne Szpitala zgodnie z naniesioną dekretacją.
 1. Korespondencję wysyłaną zarówno w formie papierowej jak i drogą elektroniczną  należy podpisać imieniem i nazwiskiem i podać nazwę firmy (w przypadku oferty) oraz podać adres korespondencyjny oraz numer telefonu.
 2. Pisma anonimowe nie będą rozpatrywane.
 3. Osoba niepełnoletnia powinna być reprezentowana przez prawnego opiekuna.
 4. Szpital ma 30 dni roboczych na ustosunkowanie się do danej sprawy i przesłanie odpowiedzi.
 5. Nie wszystkie informacje dotyczące Pacjenta mogą być przesyłane drogą elektroniczną. W takim przypadku zainteresowany zostanie poproszony o podanie adresu korespondencyjnego, w celu przesłania ww. informacji za pośrednictwem poczty.