logotypy
Loader Ładowanie...
Logo EAD Ładowanie trwa zbyt długo?
Przeładuj Przeładuj dokument
| Otwórz Otwórz w nowej karcie

Pobierz

Loader Ładowanie...
Logo EAD Ładowanie trwa zbyt długo?
Przeładuj Przeładuj dokument
| Otwórz Otwórz w nowej karcie

Pobierz

Loader Ładowanie...
Logo EAD Ładowanie trwa zbyt długo?
Przeładuj Przeładuj dokument
| Otwórz Otwórz w nowej karcie

Pobierz

Loader Ładowanie...
Logo EAD Ładowanie trwa zbyt długo?
Przeładuj Przeładuj dokument
| Otwórz Otwórz w nowej karcie

Pobierz

Loader Ładowanie...
Logo EAD Ładowanie trwa zbyt długo?
Przeładuj Przeładuj dokument
| Otwórz Otwórz w nowej karcie

Pobierz

Loader Ładowanie...
Logo EAD Ładowanie trwa zbyt długo?
Przeładuj Przeładuj dokument
| Otwórz Otwórz w nowej karcie

Pobierz

Loader Ładowanie...
Logo EAD Ładowanie trwa zbyt długo?
Przeładuj Przeładuj dokument
| Otwórz Otwórz w nowej karcie

Pobierz

Uprzejmie informujemy, że w Szpitalu zostały wznowione szczepienia grupy – 0 – szczepionką Pfizer.

Pracowników szpitala w celu umówienia się na szczepienie proszę o kontakt telefoniczny, tel. wew. 240 lub mailowy szczepienia_covid@orsk.ump.edu.pl lub zgłaszanie się osobiste w Izbie Przyjęć w godz. od 12:00 do 14:00.

Informujemy, że wznawiamy proces szczepienia I dawką pacjentów: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego i oddziału medycyny paliatywnej oraz osób przebywających w domach pomocy społecznej, o którym mowa wart. 56ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa wart. 67iart. 69tej ustawy, a także osób zatrudnionych w ww. placówkach.Punkty szczepień, które zostały wskazane do szczepienia pacjentów i opiekunów www. ośrodkach, w pierwszej kolejności powinny skontaktować się z przyporządkowanym DPS-em, ZOL-em, hospicjum, inną z wymienionych placówek, potwierdzić z kierownictwem danej placówki liczbę chętnych na szczepienie oraz datę jego realizacji. Osobom wskazanym przez kierownictwo placówki należy wystawić eSkierowania poprzez gabinet.gov.pl(jeśli nie mają jeszcze wystawionych e-skierowań). Następnie należy zamówić konieczną liczbę szczepionek (szczepionki Pfizer) w SDS poprzez stronę https://sds.mz.gov.pl, pamiętając, że:

 • zamówienia złożone do 18.03.2021 r. będą realizowane do 22.03.2021 r.
 • zamówienia złożone do 25.03.2021 r. będą realizowane do 29.03.2021 r.

Przy generowaniu zamówienia należy wybrać znacznik „Szczepienia DPS, ZOL i hospicjów”. Wybór tego znacznika spowoduje nadanie priorytetu wysyłce.

Loader Ładowanie...
Logo EAD Ładowanie trwa zbyt długo?
Przeładuj Przeładuj dokument
| Otwórz Otwórz w nowej karcie

Pobierz

Uprzejmie informujemy, że w komunikacie z dnia 15.03.2021 r. zostały przypomniane zasady zapisywania pacjentów onkologicznych w ramach szczepienia grupy 1B.

Loader Ładowanie...
Logo EAD Ładowanie trwa zbyt długo?
Przeładuj Przeładuj dokument
| Otwórz Otwórz w nowej karcie

Pobierz

Uprzejmie przypominamy, że 11.03.2021 r. rozpoczną się zapisy na szczepienie dla osób w wieku 69 lat. W związku z powyższym, prosimy Państwa o: BARDZO PILNE wpisanie w e-Rejestracji na terminy wewnętrzne osób z ww. grupy populacyjnej, które zgłosiły Państwu chęć szczepienia się (tzw. osoby z zeszytów)

Loader Ładowanie...
Logo EAD Ładowanie trwa zbyt długo?
Przeładuj Przeładuj dokument
| Otwórz Otwórz w nowej karcie

Pobierz

15 marca zaczynają się szczepienia grupy 1b – pacjenci z chorobami przewlekłymi powinni być traktowani priorytetowo i zapisywani na szczepienie w pierwszej kolejności:

 • Od 15 marca stacje dializ dostaną dedykowane dawki dla swoich pacjentów. Pozostałe osoby z grupy 1b powinny być w tygodniu od 15 marca szczepione w populacyjnych punktach szczepień, jeżeli powstaną wolne terminy, np. na skutek odwołania wizyt pacjentów 70+.
 • Od 22 marca punkty szczepień dostaną dawki szczepionek Pfizer / Moderna dedykowane tylko dla osób z grupy 1b. Poniżej przedstawiono zasady zapisywania takich pacjentów w populacyjnych punktach szczepień.

Przypomnienie: Osoby w trakcie czynnej terapii onkologicznej powinny co do zasady zgłaszać się na szczepienie do swoich ośrodków onkologicznych.

Zasady zapisów na szczepienia osób z grupy 1b w populacyjnych punktach szczepień:

 • Od 10 marca pacjenci z grupy 1b mogą zgłaszać się do populacyjnych punktów szczepień.
 • Od 22 marca punkty szczepień będą otrzymywać dedykowane dawki na szczepienie osób z grupy 1b (zamówienia na tydzień 22-28 marca należy składać do 18 marca).
 • Punkty szczepień tworzą wewnętrzne listy pacjentów z grupy 1b (tzw. zeszyty) i na ich podstawie składają zamówienia na dawki szczepionek w RARS.
 • Po potwierdzeniu przez RARS liczby dostarczonych dawek na tydzień 22-28 marca, punkty szczepień powinny wpisać pacjentów z listy wewnętrznej do e-rejestracji.
 • Punkty które zapiszą powyżej 20 pacjentów z grupy 1b (na szczepienie w dniach 22-28 marca) dostaną dedykowane dawki szczepionek.
 • Punkty z małą liczbą zapisanych pacjentów mogą nie otrzymać dedykowanych dawek na szczepienia w dniach 22-28 marca, poniżej znajdują się szczegółowe zasady:

a) Zapisano poniżej 10 osób: w takim przypadku punkty nie otrzymają szczepionek dla grupy 1b – konieczne jest jedno z poniższych działań:
– Współpraca z wybranymi szpitalami węzłowymi (węzłowo-populacyjnymi) lub ośrodkami onkologicznymi (w przypadku onkologicznie chorych): należy pobrać od tych podmiotów potrzebną liczbę dawek lub zorganizować tam szczepienie zapisanych pacjentów z listy wewnętrznej.
– Wyszczepienie zapisanych osób, z użyciem wolnych dawek ze szczepień populacyjnych (osoby wieku 70+).
b) Zapisano 10-20 osób: w takim przypadku punkty mogą nie dostać dedykowanych dawek na tydzień 22-28 marca – zaleca się jedno z poniższych działań:
– Współpraca z wybranymi szpitalami węzłowymi (węzłowo-populacyjnymi) lub ośrodkami onkologicznymi (w przypadku onkologicznie chorych): należy pobrać od tych podmiotów potrzebną liczbę dawek lub zorganizować tam szczepienie zapisanych pacjentów z listy wewnętrznej.
– Wyszczepienie zapisanych osób, z użyciem wolnych dawek ze szczepień populacyjnych (osoby wieku 70+).
– Grupowanie zapisanych pacjentów z grupy 1b, tak aby uzyskać w jednym tygodniu wystarczającą liczbę pacjentów do zamówienia szczepionek (na wybrany tydzień po 22 marca).

W przypadku zamówień dla grupy 1b, zamówienia na szczepionki Pfizer lub Moderna można składać w systemie SDS od dnia 08.03. Przy generowaniu zamówienia należy wybrać znacznik „Szczepienia grupy 1b”. Wybór tego znacznika spowoduje nadanie priorytetu wysyłce.

Loader Ładowanie...
Logo EAD Ładowanie trwa zbyt długo?
Przeładuj Przeładuj dokument
| Otwórz Otwórz w nowej karcie

Pobierz

W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów dotyczących wznowienia szczepienia Grupy 0 pierwszą dawką, szczepionką Astra Zeneca od 8.03.2021 r. przesyłam dodatkowe wytyczne dotyczące szczepienia osób z Grupy 0.
Osoby uprawnione do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 w ramach Grupy 0 (wskazane w poprzednim komunikacie), które nie mają wystawionego e-skierowania, w pierwszej kolejności powinny zgłosić się do lekarza pracującego w podmiocie leczniczym, w którym są zatrudnione, celem wystawienia przez niego e-skierowania.
Jeśli nie jest możliwe wystawienie e-skierowań w ramach danego podmiotu leczniczego, rekomendujemy, aby kierownik danej placówki przygotował zbiorczą listę osób chętnych i uprawnionych do szczepień w ramach Grupy 0 oraz przekazał ją do szpitala węzłowego celem wystawianie e-skierowań dla tych osób.

Loader Ładowanie...
Logo EAD Ładowanie trwa zbyt długo?
Przeładuj Przeładuj dokument
| Otwórz Otwórz w nowej karcie

Pobierz

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z treścią komunikatu otrzymanego w dniu 02.03.2021r. z Narodowego Funduszu Zdrowia, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, wznawia realizację szczepień dla osób z tzw. „grupy 0”. Jednocześnie informujemy, że szczepienia mogą być wykonywane wyłącznie produktem firmy Astra Zeneca.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 61 8310 240 lub 61 8310 369.

Loader Ładowanie...
Logo EAD Ładowanie trwa zbyt długo?
Przeładuj Przeładuj dokument
| Otwórz Otwórz w nowej karcie

Pobierz

 1. Informujemy, że Ortopedyczno – Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest tzw. „szpitalem węzłowym” uprawnionym do realizacji szczepień przeciwko Covid-19 dla grup „0” oraz „1”.

2. Podmioty lecznicze, które dokonały zgłoszeń w ramach etapu „0” lub chcą zgłosić nowych pracowników, prosimy o kontakt mailowy: szczepienia_covid@orsk.ump.edu.pl lub telefoniczny – tel. +48 61 831 02 40. W przypadku długiego okresu oczekiwania prosimy o kontakt także z punktem Szczepień na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

3. Informujemy, że koordynatorem Szczepień Przeciw COVID-19 w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu jest Pani Marta Kupczak,
tel.: +48 61 831 03 69, e-mail: szczepienia_covid@orsk.ump.edu.pl

Do zadań koordynatora należy:

 1. Kontaktowanie się z Agencją Rezerw Materiałowych w celu ustalenia przewidywanych dat dostaw szczepionek do Szpitala.
 2. Kontaktowanie się z podmiotami, które zgłosiły osoby do szczepienia w celu ustalenia terminu szczepień.
 3. Realizacja działań informacyjno-promocyjnych.

Prosimy o kontakt z koordynatorem tylko w powyższych sprawach.