1. Informujemy, że Ortopedyczno – Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest tzw. „szpitalem węzłowym” uprawnionym do realizacji szczepień przeciwko Covid-19 dla grup „0” oraz „1”.

Do grupy „1” należą:

  1. Funkcjonariusze i pracownicy Policji,
  2. Ratownicy i pracownicy Państwowej Straży Pożarnej i Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej,
  3. Pozostali pracownicy sektora ochrony zdrowia,
  4. Członkowie pozostałych służb ratowniczych jak WOPR, GOPR, TOPR itp.,
  5. Pozostali pracownicy z firm współpracujących z podmiotami z ETAPU 0, tj. tacy którzy nie przebywają w trybie ciągłym w podmiocie.

2. Przyjmowanie zgłoszeń grupy „0” zostało zakończone. Podmioty lecznicze, które dokonały zgłoszeń w ramach etapu „0”, będą stopniowo informowane i zapraszane na szczepienia. Dane kontaktowe dla grupy „0” – email: grupa0zgloszenia@orsk.ump.edu.pl ,tel. 61 831 03 31/61 831 02 28. W przypadku długiego okresu oczekiwania prosimy o kontakt także z punktem Szczepień na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

3. Informujemy, że koordynatorem Szczepień Przeciw COVID-19 w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu jest Pani Marta Kupczak,

tel.: +48 61 831 03 69, e-mail: szczepienia_covid@orsk.ump.edu.pl

Do zadań koordynatora należy:

  1. Kontaktowanie się z Agencją Rezerw Materiałowych w celu ustalenia przewidywanych dat dostaw szczepionek do Szpitala.
  2. Kontaktowanie się z podmiotami, które zgłosiły osoby do szczepienia w celu ustalenia terminu szczepień.
  3. Realizacja działań informacyjno-promocyjnych.

Prosimy o kontakt z koordynatorem tylko w powyższych sprawach.