Uwaga studenci Fizjoterapii, tryb stacjonarny i niestacjonarny!
Istnieje możliwość wyboru tematów prac magisterskich do realizacji
w Zakładzie Patofizjologii Narządu Ruchu.

tel. 61 831-02-30 (Prof. J. Huber)

Realizowane prace magisterskie 2019/2020

Tytuł naukowy, imię i nazwisko PromotoraTemat pracy magisterskiejObszar tematycznyKierunek studiówTryb studiów
Prof. zw. dr hab. n. med. Juliusz HuberPrzydatność rejestracji EMG powierzchniowej do oceny funkcji mięśni synergistycznych kończyny dolnej w warunkach prawidłowych dla celów fizjoterapiiPostępowanie diagnostyczne, neurofizjologia kliniczna, ocena funkcji mięśni, usprawnianieFizjoterapiaNiestacjonarny
Prof. zw. dr hab. n. med. Juliusz HuberPrzydatność rejestracji EMG powierzchniowej do oceny funkcji mięśni synergistycznych kończyny dolnej u chorych po częściowych urazach rdzenia dla celów fizjoterapiiUrazy rdzenia kręgowego, neurofizjologia kliniczna, ocena funkcji mięśni, usprawnianieFizjoterapiaStacjonarny
Prof. zw. dr hab. n. med. Juliusz HuberZależność pomiędzy napięciem mięśniowym w spoczynku a parametrami skurczu maksymalnego w badaniach EMG powierzchniowej w warunkach prawidłowychPostępowanie diagnostyczne, neurofizjologia kliniczna, ocena funkcji mięśni, usprawnianieFizjoterapiaNiestacjonarny
Prof. zw. dr hab. n. med. Juliusz HuberZależność pomiędzy objawem zwiększonego napięcia w spoczynku a parametrami skurczu maksymalnego w badaniach EMG powierzchniowej u chorych po częściowych urazach rdzenia kręgowegoUrazy rdzenia kręgowego, usprawnianie, neurofizjologia klinicznaFizjoterapiaStacjonarny
Dr n. med. Agnieszka Wiertel- KrawczukRuchowe potencjały wywołane (MEP) w ocenie różnicowej uszkodzeń splotu ramiennego - określenie algorytmu diagnostycznego i usprawniającegoNeurofizjologia kliniczna, fizjoterapia w uszkodzeniach splotu ramiennegoFizjoterapiaStacjonarny