logotypy

Blok Operacyjny

operacja
wykonanie operacji

Blok Operacyjny

Blok Operacyjny swój obecny kształt przybrał po kompleksowym remoncie, który odbył się w latach 2003-2005. Na III piętrze mieszczą się cztery sale operacyjne. Jedna sala zabiegowa znajduje się na II piętrze, w ciągu Oddziału Urazowo – Ortopedycznego, Alloplastyki Stawów Biodrowych i Kolanowych. Na parterze funkcjonuje sala przeznaczona do wykonywania zabiegów septycznych.

Od 2008 roku Blok Operacyjny ściśle współpracuje z nowopowstałą Centralną Sterylizatornią. Nowoczesne urządzenia i procesy technologiczne stosowane przy dezynfekcji, myciu i sterylizacji narzędzi i sprzętu dają gwarancję, że Blok Operacyjny otrzymuje materiały przygotowane na najwyższym poziomie.

Blok Operacyjny dysponuje nowoczesnym sprzętem do elektrokoagulacji. Posiadamy 6 aparatów do elektrokoagulacji z modułem argonowym. Nowoczesne stoły operacyjne oraz nowy, najwyższej jakości sprzęt do wykonywania zabiegów endoskopowych. W posiadaniu Bloku Operacyjnego znajduje się pięć najnowszej generacji, przewoźnych aparatów RTG z ramieniem C do śródoperacyjnego wykonywania skopii.

Blok Operacyjny jest skomputeryzowany i skonfigurowany poprzez sieć informatyczną z resztą Szpitala. Wszystkie sale operacyjne, oprócz negatoskopów, wyposażone są w duże monitory, na których lekarz może wyświetlić i odczytać wyniki badań pacjenta, wykonanych w pracowniach naszego szpitala oraz pracowni zewnętrznych, nagrane na nośnikach.