KONTAKT WS. BADAŃ KLINICZNYCH

 • Pełnomocnik ds. Badań Klinicznych

 • Koordynator Badań Klinicznych

 • Specjalista ds. Badań Klinicznych i Naukowych

 • Dane adresowe Ośrodka Badawczego

  Ortopedyczno-Rehabilitacyjny
  Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi
  Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  ul. 28 Czerwca 1956r. nr 135/147
  61-545 Poznań

 • Dane rejestrowe Ośrodka Badawczego

  NIP 783-14-97-917
  REGON 000288857
  KRS 0000002848
  Nr Księgi Rejestrowej: 000000018578

 • Dane bankowe

  Bank Gospodarstwa Krajowego
  Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
  Numer rachunku bankowego:
  06 1130 1088 0001 3005 4720 0001
  Kod SWIFT: GOSKPLPW
  Kod IBAN:
  PL06 1130 1088 0001 3005 4720 0001