logotypy

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu

badanie rtg
operacja

Świadczenia Kliniki Ortopedii i Traumatologii

Klinika oferuje operacyjne leczenie kończyn dolnych. Leczy się tu chorych z pierwotnymi i wtórnymi zmianami zwyrodnieniowymi, w szczególności z zastosowaniem pierwotnych endoprotez stawu biodrowego i kolanowego oraz pacjentów z urazami kończyn dolnych. Wykonuje się również operacje rewizyjne stawu biodrowego i kolanowego, artroskopie kolana, korekcje koślawości palucha, a także szereg innych zabiegów rekonstrukcyjnych narządu ruchu.

 • endoprotezoplastyka pierwotna i rewizyjna stawu biodrowego i kolanowego,
 • artroskopia stawu kolanowego, rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL), rekonstrukcja  więzadła rzepkowo-udowego przyśrodkowego MPFL, zszywanie łąkotki,
 • korekcja koślawości palucha i innych deformacji w obrębie stopy

Klinika jest jednym z wiodących w Polsce ośrodków w zakresie wprowadzania nowych technik operacyjnych, m.in. rekonstrukcji chrząstki stawowej oraz stosowania nowoczesnych implantów.

Świadczenia Kliniki Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii

Klinika realizuje pełen zakres procedur diagnostycznych oraz operacyjnych i nieoperacyjnych w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Profil udzielanych świadczeń ukierunkowany jest na leczenie operacyjne schorzeń i urazów kręgosłupa, deformacji nabytych i wrodzonych przy użyciu implantów i zespołów bólowych kręgosłupa na podłożu zmian zwyrodnieniowych krążka międzykręgowego i jego przepukliny poprzez artroplastyki kręgosłupa, czyli operacje wszczepiania endoprotez krążków międzykręgowych, endoprotezoplastyki trzonów kręgów – operacje wszczepiania protez trzonów kręgów oraz leczenie nowotworów i złamań patologicznych kręgosłupa poprzez przezskórną wertebropalstykę kręgosłupa. Ponadto prowadzone jest leczenie zmian zwyrodnieniowych stawów przy pomocy endoprotezoplastyk i innych procedur, leczenie wrodzonych deformacji kończyn. W Klinice prowadzi się także leczenie rekonstrukcyjne w nowotworach narządu ruchu zastosowaniem pełnego asortymentu endoprotez onkologicznych.

Świadczenia Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej

Oprócz leczenia schorzeń wiodących, do których należą wrodzone wady narządu ruchu, a wśród nich dysplazja stawu biodrowego, Klinika zajmuje się leczeniem z zastosowaniem osteogenezy dystrakcyjnej, opartej na metodzie Ilizarowa oraz zaburzeniami wzrostu. Charakteryzując rozwój technik operacyjnych, wykorzystywanych u chorych ze skoliozą należy wymienić wprowadzenie i rozwój metod stabilizacji przedniej, wprowadzenie systemu „żebra rosnącego” u dzieci ze zniekształceniami klatki piersiowej a także wykonywanie wertebrektomii u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową. Wśród stosowanych metod należy wymienić procedury egalizacji kończyn z wykorzystaniem metody Ilizarowa oraz artroskopową rekonstrukcję uszkodzonych więzadeł stawu kolanowego.

Świadczenia Kliniki Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej

 • Kompleksowe leczenie chorób kręgosłupa obejmujące takie jednostki chorobowe jak: skolioza idiopatyczna, skolioza wrodzona, choroba Scheuermanna, wady kręgosłupa w chorobach nerwowo – mięśniowych (mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina oponowo-rdzeniowa) oraz schorzeniach syndromalnych (zespół Marfana, Downa, Ehlersa-Danlosa, Larsena i in.), kręgozmyk.
 • Kompleksowe leczenie pacjentów z wadami wrodzonymi i ubytkowymi kończyn dolnych.
 • Zabiegi egalizacji kończyn dolnych oraz korekcji zaburzeń osiowych z zastosowaniem stabilizatorów zewnętrznych takich jak: TSF, aparat Ilizarowa, MRS i innych u pacjentów z wadami ubytkowymi kończyn dolnych w przebiegu zespołu wad wrodzonych oraz wad nabytych (pourazowe, pozapalne).
 • Kompleksowe leczenie pacjentów z chorobami stawu biodrowego, takimi jak: choroba Perthesa, złuszczenie głowy kości udowej, rozwojowa dysplazja stawu biodrowego.
 • Kompleksowe leczenie schorzeń ortopedycznych w przebiegu zaburzeń genetycznych, wrodzonych i innych, takich jak: achondroplazja – leczenie dystrakcyjne kończyn dolnych i górnych, wrodzona łamliwość kości – stabilizacja śródszpikowa gwoździami rosnącymi, mnogie wyrośla chrzęstno-kostne, krzywice, dysplazje kostne, neurofibromatoza typu I – leczenie operacyjne stawów rzekomych, zaburzeń osiowych, egalizacji długości kończyn dolnych oraz korekcja skoliozy.
 • Kompleksowe leczenie pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, takimi jak: przepuklina oponowo-rdzeniowa, mózgowe porażenie dziecięce w każdym stanie funkcjonalnym.
 • Leczenie następstw urazów w obrębie układu kostno-szkieletowego.
 • Leczenie świeżych urazów w obrębie układu kostno-szkieletowego.

Świadczenia Kliniki Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki

W wadach wrodzonych

 • We wrodzonym braku kości promieniowej: centralizacja nadgarstka, korekcja osi i wydłużenie przedramienia z zastosowaniem techniki Ilizarowa, policyzacja (wytworzenie kciuka) we wrodzonym braku kciuka,
 • Rozdzielenie palcozrostu z wytworzeniem spoidła i wałów paznokciowych,
 • Rekonstrukcje mikrochirurgiczne (przeniesienie palców, stawów, paliczków ze stopy) we wrodzonym braku palców,
 • Resekcje palców dodatkowych, operacyjne leczenie przerostu kończyny;

W uszkodzeniach pourazowych:

 • Replantacje palców, przedramienia, ramienia po urazowej amputacji,
 • Rekonstrukcje pierwotne i wtórne nerwów, naczyń (rewaskularyzacja) z zastosowaniem technik mikrochirurgicznych,
 • Szew i rekonstrukcje ścięgien zginaczy i prostowników palców,
 • Przeniesienia ścięgien,
 • Zaopatrywanie złamań kości z zastosowaniem płyt, gwoździ śródszpikowych i stabilizatorów zewnętrznych,
 • Leczenie stawów rzekomych (w tym unaczynione przeszczepy kości),
 • Korekcja przykurczu i deformacji pourazowych;

W chorobach zapalnych:

 • Leczenie operacyjne RZS (synowektomie otwarte i endoskopowe stawów i ścięgien),
 • Transpozycje ścięgien, endoprotezoplastyka stawów palców, nadgarstka, łokciowego i barku);

W neuropatiach:

 • Leczenie zespołu kanału nadgarstka
 • Odbarczenie nerwu łokciowego, międzykostnego tylnego, nadłopatkowego (w tym techniką endoskopową);

Świadczenia Kliniki Ortopedii Kręgosłupa Dosorsłych

Zespół 10 specjalistów pomaga pacjentom ze schorzeniami kręgosłupa oraz kończyny dolnej.

Specjalizujemy się w zabiegach endoskopowych w obrębie kręgosłupa szyjnego, piersiowego oraz lędźwiowego, w dyskopatii oraz chorobie zwyrodnieniowej – ciasnota kanału kręgowego.

Wykonujemy zabiegi małoinwazyjne w terapii przewlekłych zespołów bólowych, w tym także w procesie kwalifikacji do leczenia operacyjnego.

Leczymy w sposób małoinwazyjny złamania trzonów kręgów – wertebroplastyka, kifoplastyka.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zabiegach korekcyjnych i rekonstrukcyjnych kręgosłupa:

 • stabilizacja międzytrzonowa – ALIF, PLIF, TLIF, 
 • resekcje trzonu kręgów z zastosowaniem protezy trzonu, 
 • korekcje deformacji wrodzonych, rozwojowych oraz pourazowych, 
 • w przebiegu schorzeń onkologicznych we współpracy z ośrodkami onkologicznymi w zakresie nowoczesnej terapii hybrydowej.

Zakres leczenia schorzeń kończyny dolnej obejmuje:

 • deformacje nabyte, pourazowe, rozwojowe oraz w przebiegu schorzeń metabolicznych, 
 • zmiany zwyrodnieniowe stopy, stawu kolanowego, stawu biodrowego, 
 • urazy, 
 • nowotwory.