logotypy

Poradnie Szpitalne

Godziny pracy Poradni:

Poniedziałek08:00 – 14:00
Wtorek NIECZYNNE
Środa08:00 – 14:00
Czwartek NIECZYNNE
Piątek08:00 – 14:00
ZOBACZ SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM

Zakres świadczeń:

Optymalizacja stanu zdrowia pacjenta pod kątem znieczulenia, poinformowanie chorego o metodach znieczulenia, czynnościach dodatkowych związanych  z wykonywanymi procedurami oraz możliwych powikłaniach. Pacjent po uzyskaniu wyczerpujących informacji podczas wizyty w poradni anestezjologicznej wyraża świadomą zgodę na wykonanie proponowanego rodzaju znieczulenia.

Konsultacja odbywa się 8-14 dni przed planowanym przyjęciem do szpitala.

  • Rejestracja telefoniczna – Dział Ruchu Chorych:

    61 831-02-02

O wyznaczonym terminie: na konsultację internistyczną, na konsultację anestezjologiczną oraz  przyjęcia  do  Szpitala Pacjent  zostaje  poinformowany  korespondencyjnie! 

Na konsultację anestezjologiczną Pacjent powinien zabrać:

  1. wypełnioną ankietę przedoperacyjną*
  2. wypełnione zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza rodzinnego/od lekarza specjalisty
  3. wszelką posiadaną dokumentację medyczną (np. wyniki badań, wypisy ze szpitali, dokumentacja z poradni i konsultacji specjalistycznych).

 

druk do pobrania:

1. Ankieta przedoperacyjna: (format .doc / format .pdf)

 

Uwaga:

W przypadku kwalifikacji dzieci do 18 r.ż. lub osób ubezwłasnowolnionych do zabiegów operacyjnych, konieczna jest obecność rodzica/opiekuna prawnego, który po uzyskaniu wyczerpujących informacji dotyczących znieczulenia oraz ryzyka ewentualnych powikłań, wyraża świadomą zgodę na wykonanie proponowanego rodzaju znieczulenia.

 

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. 2017 poz. 2423, ze zm),
  2. Zarządzenie Nr 38/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

Formularz kontaktowy