Pracownia EMG i ENG

badania
wyniki na komputerze

Świadczenia Pracowni EMG i ENG

W jednostce wykonywane są badania diagnostyczne neurofizjologii klinicznej mające na celu, w powiązaniu z wynikami badań klinicznych i neuroobrazowania, diagnostykę różnicową chorób nerwowo-mięśniowych.

Badania refundowane przez NFZ (pacjent NIE płaci) są wykonywane na podstawie skierowań z placówek ujętych w  Wykazie_Kontrahentow_EMG_i_ENG

Badania EMG i ENG są wykonywane również bez skierowania, odpłatnie – patrz  Cennik usług Pracowni EMG i ENG

Obszar diagnostyki

 • specjalistyczna diagnostyka neurofizjologii klinicznej urazów rdzenia kręgowego,
 • uszkodzenie nerwów, zespół cieśni nadgarstka, uszkodzenie nerwów: strzałkowego i piszczelowego,
 • diagnostyka zespołów bólowych oraz korzeniowych kręgosłupa,
 • uszkodzenie splotów,
 • diagnostyka nerwów twarzowego i trójdzielnego,
 • patologia mięśni,
 • choroby nerwowo-mięśniowe,
 • diagnostyka miopatii, miastenii, tężyczki,
 • diagnostyka zaburzeń czucia,
 • diagnostyka nerwu wzrokowego.

Zakres diagnostyki

 • badania elektromiograficzne (EMG) elementarne (igłowe) i globalne (powierzchniowe),
 • badania elektroneurograficzne (ENG) (fala M, fala F, przewodnictwo czuciowe SCV, odruch H, badanie przewodnictwa nerwowego metodą krótkich odcinków („inching”),
 • badanie somatosensorycznych potencjałów wywołanych (SPW),
 • badanie ruchowych potencjałów wywołanych indukowanych polem magnetycznym (MEP),
 • badanie krzywych pobudliwości czuciowej (IC-SD),
 • badanie percepcji czucia powierzchniowego filamentami von Frey’a,
 • test miasteniczny (dekrement),
 • próba tężyczkowa,
 • badanie wzrokowych potencjałów wywołanych (VEP),
 • badanie odruchu mrugania (BLINK REFLEX).

Cennik usług Pracowni EMG i ENG

Loader Ładowanie...
Logo EAD Ładowanie trwa zbyt długo?
Przeładuj Przeładuj dokument
| Otwórz Otwórz w nowej karcie