logotypy

Pracownia EMG i ENG

badania
wyniki na komputerze

Świadczenia Pracowni EMG i ENG

W jednostce wykonywane są badania diagnostyczne neurofizjologii klinicznej mające na celu, w powiązaniu z wynikami badań klinicznych i neuroobrazowania, diagnostykę różnicową chorób nerwowo-mięśniowych.

Badania refundowane przez NFZ (pacjent NIE płaci) są wykonywane na podstawie skierowań z placówek ujętych w  Wykazie_Kontrahentow_EMG_i_ENG

Badania EMG i ENG są wykonywane również bez skierowania, odpłatnie – patrz  Cennik usług Pracowni EMG i ENG

Badania i zapisy (wyłącznie telefonicznie 61 831 02 30) są wykonywane w godz. 8.00-13.00.

Proszę zasłaniać nos i usta.  Dziękujemy.

Obszar diagnostyki

Specjalistyczna diagnostyka neurofizjologii klinicznej w przypadkach:

 • urazów rdzenia kręgowego,
 • mononeuropatii nerwów obwodowych (m. in. zespół cieśni nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego),
 • zespołów korzeniowych (poziom lędźwiowo-krzyżowy oraz szyjny),
 • uszkodzenia splotów: ramiennego, lędźwiowo-krzyżowego,
 • uszkodzenia nerwów: twarzowego, trójdzielnego,
 • patologii mięśni (m.in. miopatia, miotonia, choroby układowej tkanki łącznej),
 • zaburzeń transmisji nerwowo-mięśniowej (m. in. miastenii),
 • tężyczki,
 •  zaburzeń czucia,
 • uszkodzenia nerwu wzrokowego.

Zakres diagnostyki

Zakres wykorzystywanych testów neurofizjologii klinicznej:

 • badania elektromiograficzne (EMG) elementarne (igłowe) i globalne (powierzchniowe),
 • badania elektroneurograficzne (ENG) (fala M, fala F, przewodnictwo czuciowe SCV, odruch H, badanie przewodnictwa nerwowego metodą krótkich odcinków („inching”),
 • badanie somatosensorycznych potencjałów wywołanych (SPW),
 • badanie ruchowych potencjałów wywołanych indukowanych polem magnetycznym (MEP),
 • badanie krzywych pobudliwości czuciowej (IC-SD),
 • badanie percepcji czucia powierzchniowego filamentami von Frey’a,
 • test miasteniczny (dekrement),
 • próba tężyczkowa (ischemiczna)
 • badanie wzrokowych potencjałów wywołanych (VEP),
 • badanie odruchu mrugania (BLINK REFLEX).

Cennik usług Pracowni EMG i ENG

Loader Ładowanie...
Logo EAD Ładowanie trwa zbyt długo?
Przeładuj Przeładuj dokument
| Otwórz Otwórz w nowej karcie